e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

This user is not regular user.

Taşkın Erkinüresin [0000-0003-1725-6590]

Institute: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1 published article.

Who Liked


Who Follows