Create Account
Forget Password

Authors

Petar Gerzilov
University Hospital ?Queen J...
Teofil Sedloev
University Hospital ?Queen J...
Nikolai Penkov
University Hospital ?Queen J...
Yavor Asenov
University Hospital ?Queen J...
Branimir Golemanov
University Hospital ?Queen J...
Marin Parunev
University Hospital ?Queen J...
Boiko Korukov
University Hospital ?Queen J...
Damian Damianov
University Hospital ?Queen J...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A rare combination between Bouveret?s syndrome and upper intestinal obstruction

Bouveret?s syndrome
Articles > SURGICAL
Submitted : 24.12.2013
Accepted : 05.01.2014
Published: 04.02.2014

Abstract

Gallstone ileus is a rare complication of cholelithiasis with high mortality rate related to advanced age and severe comorbidities of the patients, difficult diagnosis and subsequent delayed treatment. The most appropriate surgical strategy is still widely considered, especially the necessity of definitive management of the biliary pathology and the removal of the intestinal obstruction in one stage. We describe the case of 68-year-old female who presented with symptoms and signs for ileus-peritonitis. At the laparotomy the findings were: a fistula between gallbladder and duodenum with an impact gallstone in the duodenum (Bouveret?s syndrome) and distended small bowel to the distal part of the jejunum where a gallstone that caused the obstruction was identified. The patient underwent enterolithotomy, de-connection of the fistula, gallstone extraction from the duodenum and revision of the biliary ducts with subsequent pyloroplasty and sutures of the gallbladder.
Keywords: Gallstone ileus , Gallstone , Biliary pathology , Bouveret?s syndrome

Özet

Safra taşı ileusu, hastaların ileri yaşına ve şiddetli ek hastalıklarına, zor teşhise ve sonrasında geciken tedaviye bağlı olarak yüksek ölüm oranına sahip ender bir kolelityaz komplikasyonudur. Safra patolojisinin definitif yönetim gerekliliği ve bağırsak obstrüksiyonunun bir aşamada çıkarılması da dahil olmak üzere, uygun cerrahi strateji halen geniş çapta değerlendirilmektedir. Bu olguda, İleus-karınzarı yanması şikayetleri ile başvuran 68 yaşındaki bir kadın hasta hakkında bilgiler verilmiştir. Laparotomi?de, safra kesesi ve duodenum arasında, safra taşının duodenum?a etkisiyle oluşan bir fistül (Bouveret sendromu) ve bir safra taşının obstrüksiyona sebep olduğu tanımlanan, jejunum?un distal bölgesine doğru şişmiş ince bağırsak bulguları tespit edildi. Hastaya entero-litotomi, fistül dekoneksiyonu, duodenum?dan safra taşının alınması ve buna müteakip piloroplasti ile safra yollarının revizyonu ve safra kesesi dikişi uygulandı.
Anahtar kelimeler: Safra taşı ileusu , Safra taşı , Safra patolojisi , Bouveret sendromu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.