Create Account
Forget Password

Authors

Fatma Avcı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak...
Alparslan Merdin
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak...
Ahmad Fahim Hedayat
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak...
Erhan Alkan
Burdur Devlet Hastanesi
Yaşar Tuna
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Developing After Cholecystectomy Bronchobiliary Fistula: A Rare Case Report

Bronchobiliary Fistula: Case Report
Articles > Internal Medicine: Gastroenterology
Submitted : 08.09.2013
Accepted : 03.03.2014
Published: 12.03.2014

Abstract

Bronchobiliary fistula ( BBF) is a defective passage between bronchial and biliary system and a very rare entity. Our case had cough, fever, abdominal pain and jaudince for one month and his complaints started after a cholecystectomy operation. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography revealed opaque substance passage from biliary tract to the lung. His complaints improved after biliary stent implementation.
Keywords: Bronchobiliary fistula , Endoscopic retrograde cholangiopancreatography , Cholecystectomy

Özet

Bronkobiliyer fistül (BBF) nadir görülen, safra yolları ile bronş sistemi arasında anormal ve defektif geçiş ile karakterize bir durumdur. 2 yıl önce kolelitiyazis nedeniyle kolesistektomi operasyonu geçiren olgumuz, 1 aydır öksürük, ateş yüksekliği, karın ağrısı ve sarılık şikayeti nedeniyle tetkik edilmekteydi. Yapılan endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi sonucunda safra yollarından akciğere opak madde geçişi saptandı. Hasta, uygulanan biliyer stentten sonra yakınmasız olarak takip edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bronkobiliyer fistül , Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi , Kolesistektomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.