Create Account
Forget Password

Authors

Nart Zafer Baytuğan
25 Aralık Devlet Hastanesi G...
Hasan Çağlayan Kandemir
Kocaeli Devlet Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

Painless Giant Aortic Aneurysm With Type A Aortic Dissection; Two Case Reports

Painless type A Aortic Dissection
Articles > Cardiology
Submitted : 13.11.2020
Accepted : 25.02.2021
Published: 30.03.2021

Abstract

Aortic dissection is a life threatening condition that requires an early diagnosis to prevent mortality. Typically it presents with acute chest, back, and tearing abdominal pain. Early diagnosis is critical because there is 1-2 % mortality per hour after symptom onset in those whom the problem goes unrecognized. . It can be seen with different clinical findings without pain. Left-sided neurologic deficits, dyspnea, syncope and bilateral lower extremity deficits are the most common symptoms. Additionally in the presence of ischemia involving multiple organs aortic dissection should be considered
We report a two cases of painless huge fusiform aortic aneurysm and dissection. One of them complicated by transient ischemic stroke, which was treated with conservative approach, and three year follow –up without any complication. Other report was applying to the our emergency service with atypical presentation worsening dyspnea and treated successfully surgical operation.
Aortic dissection is a cardiac emergency that requires rapid diagnosis and treatment .A painless presentation is a rare occurrence in about 6,4-17 % of cases and this linked to poor outcomes. It should be remembered that delays in diagnosis can lead to catastrophic consequences.
Keywords: Aortic dissection , ischemic stroke , aortic aneurysm

Özet

Aort diseksiyonu, mortaliteyi önlemek için erken tanı gerektiren, yaşamı tehdit eden kardiyak acildir. Tipik olarak ani başlayan göğüs, sırt ve yırtıcı tarzda karın ağrısı ile kendini gösterir. Erken teşhis kritiktir çünkü sorunun farkına varılmadığında semptom başlangıcından sonra saatte % 1-2 mortalite oranı vardır. Ağrısız farklı klinik bulgularla görülebilmektedir. Sol taraflı nörolojik defisit, dispne, senkop ve bilateral alt ekstremite defisitleri en sık görülen semptomlardır. Ek olarak, çok sayıda organı içeren iskemi varlığında aort diseksiyonundan şüphelenilmelidir.
İki adet ağrısız büyük fuziform aort anevrizması ve diseksiyonu olgusunu sunuyoruz. Bunlardan biri konservatif yaklaşımla gidilen, geçici iskemik inmeyle başvuran ve sonrasında herhangi bir komplikasyon olmaksızın üç yıl takip edilen hasta, diğer hastamız ise atipik semptomla, kötüleşen dispne ile acil servisimize gelen ve başarılı cerrahi girişimle tedavi edilen vakadır.
Aort diseksiyonu, hızlı tanı ve tedavi gerektiren kardiyak acildir. Ağrısız bir prezentasyon, hastaların yaklaşık% 6,4-17' sinde görülebilen nadir bir durumdur ve kötü sonuçlarla ilişkilidir. Tanıdaki gecikmelerin mortalitede artışa yol açabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Aort diseksiyonu , iskemik stroke , aort anevrizması
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.