e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Acute Intestinal Obstruction Secondary to Left Paraduodenal Hernia: A Case Report

Submitted : 19.08.2019 Accepted : 08.11.2019 Published: 13.01.2020

Abstract

Paraduodenal hernias are the most common type of internal abdominal herniation and it is a rare cause of acute intestinal obstruction. The left paraduodenal hernia is monitored 3 times more than right paraduodenal hernias. Although, it can rarely be diagnosed in the preoperative period but it can easily be diagnosed during the symptomatic period by abdominal imaging. Delays in diagnosis and surgical treatment, can lead to high morbidity and mortality. We report a case of left paraduodenal hernia who was admitted to hospital with nausea, vomiting and abdominal pain. The patient was operated with the preoperative diagnosis of internal herniation detected on abdominal computed tomography.
Keywords: Paraduodenal hernia , Intestinal obstruction , Gastrointestinal motility

Özet

Paraduodenal herniler, internal abdominal herniasyonun en sık rastlanan tipi olup akut intestinal tıkanıklığın nadir bir sebepidir. Sol paraduodenal herni, sağa göre 3 kat daha fazla izlenir. Preoperatif dönemde nadiren tanınmakla birlikte semptomatik dönemde yapılan abdominal görüntüleme sayesinde tanı konulabilir. Tanı ve cerrahi tedavideki gecikmeler yüksek morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile başvuran ve yapılan abdominal bilgisayarlı tomografi incelemesinde internal herniasyon öntanısı ile ameliyata alınan, peroperatif olarak sol paraduodenal herni saptanan bir olgu sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Paraduodenal herni , İntestinal obstrüksiyon , Gastrointestinal motilite

Who liked this


No Record

Followers


No record