e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Sertaç Ata Güler [0000-0003-1616-9436]

Institute: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Speciality: General Surgery

Dr. Sertaç Ata Güler tıp eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde tamamladıktan sonra 2005-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı?nda uzmanlık eğitimini almıştır. 2010 yılında Norveç?in Bergen Üniversitesi Tıp Fakültesi Haukeland Üniversite Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi?nde gözlemci statüsünde eğitim almıştır. Kendisi hali hazırda Türk Cerrahi Derneği, İstanbul Cerrahi Derneği ve Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Konsorsiyumu üyesidir. Kendisi 2010 yılından bu yana SENATURK Senoloji (Meme Bilimleri) Akademisi?nin yönetim kurulu üyesi olarak Operasyonlar Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte ve aynı zamanda aynı kurumun Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme bölümlerinde aktif öğretim üyeliği yapmaktadır. Dr. Güler 2008 yılından bu yana tıbbi web hizmetleri, tıbbi elektronik programlama ve tıbbi video-fotoğraflama uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dr. Güler hali hazırda İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde uzman doktor olarak görev yapmaktadır.

 

12 published article.
Interested Areas: SURGICAL, General Surgery

Who Liked


Ersin Kılıç
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültes...
5 Eylül 2017, 18:35

Who Follows


Ersin Kılıç
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültes...
5 Eylül 2017, 18:35