Create Account
Forget Password

Authors

Hüseyin Kerem Tolan
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Ali Kılıç
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Fikret Ezberci
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
İlyas Kudaş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Gürhan Baş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Incarcerated Obturator Hernia Presenting with Acute Abdomen

Incarserated Obturator Hernia
Articles > General Surgery
Submitted : 26.11.2015
Accepted : 04.02.2016
Published: 04.02.2016

Abstract

An obturator hernia is a rare condition accounting for 0.07-1% of the abdominal hernias; causing 0.2-1.6% of the small bowel obstructions due to the hernias. Even if they are really rare, they have the highest mortality rate of all the abdominal wall hernias reported to be between 13% and 40%. Obturator hernias are difficult cases to make a diagnosis. Surgical intervention is often delayed because of clinical and radiological diagnostic difficulty in the diagnosis. We present the case of an 83-year-old lady who presented with prolonged, over 10-12 days of intermittent small bowel obstruction admitted to the Emergency Room. Computerised tomography (CT) was taken. The cut off sign at terminal ileum just close to the right femoral canal & obturator canal was seen and the patient was taken to the operation room. The incarcerated loop in the right obturator canal and a perforation at the side of the terminal ileum was seen in the surgery. Resection and anastomosis with the repair of the hernia was done. A high suspicion for obturator hernia should be maintained in the elderly female emaciated patients with chronic disease presenting with recurrent episodes of ileus. Early diagnosis is important for better out comes.
Keywords: Incarceration , Hernia , Obturator hernia , Intestinal obstruction

Özet

Obturator herni, tüm abdominal hernilerin %0,07-%1?ini oluşturan abdominal hernilere bağlı ince bağırsak tıkanıklıklarının da %0,2- %1,6?sına sebep olan nadir bir durumdur. Çok nadir olmalarına rağmen abdominal herniler içerisinde %13 ile %40 arasındaki oranlarla en yüksek mortaliteye sahiptirler. Obturator hernilerin tanı konulması zordur. Genellikle cerrahi tedavi, klinik ve radyolojik tanı koymadaki zorluktan dolayı gecikir. Biz burada 83 yaşında, uzamış 10-12 günlük aralıklı bağırsak tıkanması atakları şikayeti ile Acil Servis?e başvuran bir kadın hastayı sunduk. Bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi ve terminal ileum düzeyinde sağ femoral kanal ve obturator kanal seviyesinde terminal ileuma yakın düzeyde tıkanıklık görülmesi üzerine hasta ameliyata alındı. Sağ obturator kanalda inkarsere olan terminal ileum segmenti ve bu segment lateralindeki perforasyon alanı saptandı. Rezeksiyon, anastomoz ve obturator herni onarımı yapıldı. Yaşlı, kilo kaybı ve kronik hastalıkları olan kadın hastalarda tekrarlayan ileus atakları olması durumunda obturator herni şüphesi uyanmalıdır. İyi sonuçlar için erken tanı önemlidir.
Anahtar kelimeler: İnkarserasyon , Herni , obturator herni , Barsak tıkanıklığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.