Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


Muhammet Akyüz

Institute: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Speciality: Kalp ve Damar Cerahisi

1.Yan Dal Asistan Doktor, Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı(2013-?)

2.Uzman Doktor(Mecburi Hizmet), Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi (2013)
3.Asistan Doktor, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği(2006-2012)
4.Pratisyen Doktor(Mecburi hizmet), Van Gürpınar Merkez Sağlık Ocağı(2005-2006)
5.Y.Lisans, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999-2005)
6.Lise, Yıldırım Bayazıt Lisesi, (1995-1999)
7.Ortaokul, Yahya Kemal Bayatlı İlköğretim Okulu, (1992-1995)
8.İlkokul, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu,(1987-1992)

 

Uzmanlık Tezi:

Ciddi Sol Ventrikül DisfonkSiyonlu Hastalarda Yüksek Riskli Koroner Bypass Cerrahisi Kısa ve Orta Dönem Sonuçları

Tez Danışmanı:Doç. Dr. Banu Bahriye AKDAĞ LAFÇI

 

Medeni durum: Evli

 

Yabancı dil: İngilizce

 

 

3 published article.
Interested Areas: SURGICAL, Cardiovascular Surgery