Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


Kurtuluş Öngel

Institute: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Speciality: Aile Hekimliği
Dr. Kurtuluş ÖNGEL 1972 yılında İzmir'de doğdu. 1990 yılında İzmir Fen lisesi'nden, 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Karabük Hamamlı Sağlık Ocağı'nda göreve başladı. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1998 yılında başladığı Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2004 yılına kadar aynı hastanede Aile Hekimliği Uzmanı olarak görev yaptı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde kurum doktoru ve işyeri hekimi olarak çalıştı. 2006 yılında yardımcı doçent olarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndaki görevine başladı. 2010 yılına kadar Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı yanısıra Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini de yürüttü. 2010 yılında Doçent ünvanı alan Kurtuluş Öngel; İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği İdari-Eğitim Sorumlusu olarak halen görev yapmaktadır. Smyrna Tıp Dergisi editörlük görevini de yürütmektedir.     
2 published article.
Interested Areas: NON-SURGICAL, Family Practice, BASIC MEDICAL SCIENCES, Medical Education & Informatics