e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Shown 141-141 of 141

Rare Tumor Ganglıoneuroma In Adrenal Gland: Case Report

Sertaç Usta , Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, Koray Kutlutürk, Adil Başkıran
Accepted: 27.09.2012