e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Drain Compression to The Ductus Choledochus

Submitted : 08.03.2014 Accepted : 14.03.2014 Published: 08.04.2014

Abstract

In cases which increased inflamation comes out and when revealing anatomic planes is very hard and laparoscopic cholecystectomy has become unsafe and technically impossible,open cholecystectomy is still required for the treatment of gallbladder disease.İn a patient group which the incdience of bile leakage rate rises up to %24.Draining gallbladder logy is convenient.Choice and placement of drains is important because misplaced drain -itself- can cause more problems in this group which has already higher incidence of complications
in this study ,biliary obstruction case which is caused by drain,placed on choledoch and taken up in emergency surgery due to gangrenous cholecystitis, which is placed over open cholecystectomy are presented
Keywords: Gangrenous cholecystitis , Drain , Biliary obstruction

Özet

Gangrenöz kolesistit gibi inflamasyonun arttığı, anatomik planların zorlukla ortaya konulduğu ve laparoskopik kolesistektominin güvensiz ya da teknik olarak imkansız hale geldiği vakalarda, açık kolesistektomi halen safra kesesi hastalığı tedavisi için gereklidir. Safra kaçağı görülme insidansının %24?e kadar çıktığı bu hasta gurubunda, safra kesesi lojuna dren konulması uygun olmaktadır. Dren tercihi ve yerleştirilme alanı önemlidir, çünkü yanlış yerleştirilmiş drenin kendisi, zaten komplikasyon görülme oranı daha yüksek olan bu gurupta, daha fazla soruna neden olabilmektedir. Bu çalışmada, gangrenöz kolesistit nedeniyle acil cerrahiye alınıp, açık kolesistektomi yapılan ve koledok üzerine konulan drenin sebep olduğu biliyer obstrüksiyon olgusu sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Gangrenöz kolesistit , Dren , Biliyer obstrüksiyon

Who liked this


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
08.04.2014

Followers


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
08.04.2014