e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Advanced Airway in Emergency Department; How much Advanced?

Submitted : 05.12.2013 Accepted : 18.01.2014 Published: 11.02.2014

Abstract

Problems experienced in emergency department, especially in the management of unpredictable difficult airway management in patients presented to EDs with respiratory distress and required advanced airway interventions, pose hard times for ED team and even lost of the patient.
In ED intervention; one must be prepared for the difficult airway management since the problems are unpredictable. Possible scenarios should be prepared and adequate education and training should be made with ED team. In parallel, it could be recommended that rigid bronchoscope to be added to the airway equipment and the training to be included in the emergency medical assistant curriculum.
Our objective was to present a case having tracheal stenosis with additional aspiration a foreign body and suffered severe respiratory distress.
Keywords: Tracheal stenosis , Foreign body aspiration , Emergency department

Özet

Acil servislere solunum sıkıntısı ile başvuran ve ileri hava yolu girişimlerine ihtiyacı olan hastalarda, özellikle öngörülemeyen zor hava yolu yönetiminde karşılaşılan sıkıntılar acil servis ekibi ve hasta için zor anların yaşanmasına ve hatta hastanın kaybedilmesine sebep olabilir.
Acil servis müdahalesinde, yaşanan zorlukların önceden öngörülememesi nedeniyle zor hava yolu yönetimi için hazırlıklı olunması gerekmektedir. Olası senaryolar hazırlanıp acil ekibiyle beraber yeterli eğitim ve pratikler yapılmalıdır. Buna paralel olarak, rijit bronkoskopun, ileri hava yolu ekipmanları arasına dahil edilmesi ve eğitiminin de acil tıp asistanı müfredatında yer alması önerilebilir.
Amacımız, zemininde trakeal stenozu mevcut olan ve üzerine yabancı cisim aspirasyonu eklenip, ciddi solunum sıkıntısı yaşayan bir olguyu paylaşmaktır.
Anahtar kelimeler: Trakeal stenoz , Yabancı cisim aspirasyonu , Acil servis

Who liked this


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
11.02.2014

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
11.02.2014