e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Gastrointestinal Stromal Tumor Of Jejunum Causing Massive Rectal Hemorrhage: A Case Report

Submitted : 02.12.2013 Accepted : 09.12.2013 Published: 25.12.2013

Abstract

Gastrointestinal stromal tumors(GIST), originated from the interstitial cells of Cajal, are mesenchymal tumors occuring anywhere along the gastrointestinal tract. The most frequent localizations are the stomach (50-60%) and the small intestine (%25-30). They are frequently diagnosed incidentally during radiologic studies or endoscopic or surgical procedures performed to investigate gastrointestinal tract disease or to treat an emergent condition such as hemorrhage, obstruction, or perforated viscus. The most frequent signs and symptoms are abdominal meteorism and abdominal pain (83%). The others may include fatigue, fever, sweating at night, weight loss, gastrointestianl hemorrhage and anaemia. In this study, we aimed to discuss the case of GIST, located in the jejunum and presented with massive rectal bleeding, in the light of existing literature.
Keywords: Gastrointestinal stromal tumor , Gastrointestinal hemorrhage , Rectal hemorrhage

Özet

İnterstisyal Cajal hücrelerinden köken alan gastrointestinal stromal tümör (GİST)?ler, tüm gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde görülebilen mezenşimal tümörlerdir. En sık lokalizasyonu mide ( %50-60 ) ve ince barsaklardır ( %25-30 ). Sıklıkla gastrointestinal sistem hastalıklarının radyolojik ve endoskopik araştırmalarında veya hemoraji , obstrüksiyon ve organ perforasyonu gibi acil durumların cerrahi tedavisi sırasında tesadüfen tanı konur. En sık rastlanan semptom ve bulgu abdominal meteorizm ve ağrıdır ( %83 ). Diğer bulgular güçsüzlük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gasrointestinal hemoraji ve anemidir. Bu çalışmada, masiv rektal kanama ile başvuran, jejunumda yerleşmiş GİST olgusunu varolan literatürün ışığı altında tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör , Gastrointestinal kanama , Rektal kanama

Who liked this


Ebru Akay
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta...
25.12.2013

Followers


No record