e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Case of Post Traumatic Pneumopericardium, Subcutaneous Emphysema, Pneumothorax and Pneumomediastinum

Submitted : 26.11.2013 Accepted : 18.12.2013 Published: 04.02.2014

Abstract

Pneumopericardium is a rarely observed situation. This is associated with unexpected increase in intrathoracic pressure and damage in alveoli. It commonly limits itself but it can be lifethreating because of developing tension pneumopericardium and cardiac tamponade. In this case report we describe a patient of traumatic pneumopericardium, subcutaneous emphysema, pneumothorax and pneumomediastinum after a motor vehicle accident. Emergency physicians should realize this rarely seen circumstance in thoracic trauma patients and the patients who were in shock.

Keywords: Pneumopericardium , Trauma

Özet

Pnömoperikardiyum, intratorasik beklenmedik basınç artışı ve alveol hasarı ile ilişkili nadir görülen bir durumdur. Genellikle kendi kendini sınırlar ancak tansiyon pnömoperikardiyum ve kardiyak tamponad gelişebileceğinden hayatı tehdit edebilir. Bu yazımızda, motorlu taşıt kazası sonrasında pnömoperikardiyum, subkutan amfizem, pnömotoraks ve pnömomediastinum gelişen bir hastayı tanımladık. Acil servis doktorları toraks travması ve şok bulguları olan olgularda bu nadir görülen durumu akıllarına getirmelidirler.
Anahtar kelimeler: Pnömoperikardiyum , Travma

Who liked this


No Record

Followers


No record