e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Emphysematous Cystitis: A Rare Cause of Abdominal Pain

Submitted : 25.10.2013 Accepted : 20.11.2013 Published: 11.12.2013

Abstract

Emphysematous cystitis is a rare seen condition in mostly diabetic women. Clinical findings are actually unhelpful. Diagnosis can be made with evaluation with risk factors and imaging studies. In this case, a 67 years old woman is presenting with ultrasonography and computerized tomography findings.
Keywords: Emphysematous cystitis , Risk factors , Diagnosis

Özet

Amfizematöz sistit daha çok diyabetik bayanlarda görülen nadir bir durumdur. Klinik bulgular tanı koymada yardımcı değildir. Risk faktörleri ile birlikte değerlendirilip, tanısı görüntüleme yöntemleri ile konur. Bu yazıda 67 yaşında bayan hasta ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları eşliğinde sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Amfizematöz sistit , Risk faktörleri , Tanı

Who liked this


No Record

Followers


No record