Create Account
Forget Password

Authors

Serdar Akpınar
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya...
Nazire Uçar
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...
Semra Öztürk
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...
İrem Şerifoğlu
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...
Murat Yıldız
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...
Tuğrul Şipit
Atatürk Göğüs Hastalıkları v...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Case of Septic Pulmonary Embolism

A Case of Septic Pulmonary Embolism
Articles > Pulmonology
Submitted : 14.07.2013
Accepted : 09.12.2013
Published: 15.01.2014

Abstract

The thirty-six aged male patient had swelling, redness and pain on left leg for 1 week and stated that he was intravenous drug user and been injecting diacetyl-morphine (heroin) to left inguinal region. He admitted to the emergency department with the complaints of fever, confusion and dyspnea. He had bilateral infiltration on chest-X ray and thorax computed thomography revealed findings related with septic pulmonary embolism. He also had hypoxic respiratory failure, he had been hospitalized in intensive care unit with the diagnosis of septic pulmonary embolism. This case who had interesting clinical course was reported together with related literature.
Keywords: Pulmonary embolism , Intravenous drug addiction , Thrombophlebitis

Özet

Otuz altı yaşında erkek hasta 4 yıldır intravenöz ilaç bağımlılığı nedeniyle sol inguinal bölgeden diasetil morfin (eroin) enjekte ettiğini ve son bir hafta içerisinde aynı taraf bacakta şişlik, kızarıklık ve ağrı olduğunu belirtiyordu. Yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve nefes darlığı yakınmalarıyla acil servise başvuran hastada, yapılan değerlendirme sonrası, her iki akciğerde infiltrasyon ve çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) radyolojik olarak septik pulmoner emboli (SPE) bulguları saptandı. Aynı zamanda hipoksik solunum yetmezliği bulunan hasta SPE tanısı ile yoğun bakım ünitesine yatırıldı. İlginç klinik seyri bulunan olgumuzu literatür eşliğinde sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Pulmoner emboli , İntravenöz ilaç bağımlılığı , Tromboflebit
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.