Create Account
Forget Password

Authors

Selvi Aşker
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve...
Müntecep Aşker
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Case Report of Substernal Goiter with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Plonjan Goiter-OSAS
Articles > Pulmonology
Submitted : 12.03.2013
Accepted : 04.06.2013
Published: 27.06.2013

Abstract

Substernal goiter is defined as extension of thyroid tissue until thoracic inlet, or presence of more than 50% of thyroid gland under the thoracic inlet. It can be classified as primary and secondary. Substernal goiters can be asymptomatic but due to their pressure to adjacent structures like trachea or esophagus, they can cause symptoms like chronic cough, hoarseness, dysphagia, and dispnea as well. Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS) is a disease characterised by epizodes of upper airway collapse during sleep, causing recurrent hypoxemia and sleep fragmentation. Soft tissues and bone structures around the pharynx have a pressure potential facilitating collapse outside the lumen. In this report, we present a case who had substernal goiter with OSAS and who rejected the operation and received continuous positive airway pressure (CPAP) treatment.
Keywords: Goiter , Substernal , Sleep Apnea Syndromes

Özet

Substernal guatr genellikle tiroid dokusunun toraks girişine kadar uzanması ya da tiroid dokusunun %50?sinden fazlasının toraks girişinin alt kısmında olması olarak tanımlanmaktadır. Substernal guatr asemptomatik olabileceği gibi trakea ve ösefagus gibi çevre yapılara bası sebebiyle, kronik öksürük, ses kısıklığı, dispne ve disfaji gibi semptomlara neden olabilir. Obstrüktif uyku apnesi sendromu (obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)) uyku anında, faringeal hava yolunda tekrarlayan, geçici kollapsa bağlı hipoksemi ve uyku bölünmelerine neden olan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ile karakterize bir hastalıktır. Farinksin çevresindeki yumuşak dokular ve kemik yapılar lümen dışında kollapsı kolaylaştıran bir basınç yapma potansiyeline sahiptir. Biz, gece semptomları ile başvuran, OSAS tanısı alan ve operasyonu kabul etmediği için sürekli pozitif havayolu basıncı (continuous positive airway pressure (CPAP)) tedavisi alan bir substernal guatr vakasını sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Guatr , Substernal , Uyku Apne Sendromları
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.