Create Account
Forget Password

Authors

Gökhan Sargın
Adnan Menderes Üniversitesi...
İrfan Yavaşoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi...

Who liked this


Hüseyin Can
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk...
29.04.2013

Followers


Letter to Editor; The Importance of JAK2 Mutation

The Importance of JAK2 Mutation
Articles > Internal Medicine: Hematology
Submitted : 27.02.2013
Accepted : 21.03.2013
Published : 12.04.2013

Introduction

Sayın Editör;

Derginizde Baytuğan?ın ?Esansiyel Trombositozlu Genç Erkek Hastada Tekrarlayan ST- Segment Elevasyonlu Miyokard İnfaktüsü? yazısını ilgi ile okudum.1 Bazı noktaları vurgulamak istedim.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2008 yılında esansiyel trombositoz (ET) için aşağıdaki kriterleri belirlemiştir.2,3 Tanı için bu dört maddenin hepsinin olması istenir.

1-Trombosit sayısının sürekli olarak  ?450.000/?L olması

2-Megakaryositik dizinin hakimiyetinde, büyük olgun megakaryositlerin sayısında artış bulunan, proliferasyon gösteren kemik iliği biyopsi örneği. Nötrofilik granülopoezde dikkate değer artış ve sola kayma olmamalıdır. Eritropoezde dikkate değer bir artış yoktur.

3-Polisitemia vera, primer miyelofibroz, BCR-ABL pozitif kronik miyelositik lösemi, miyelodisplastik sendrom veya diğer miyeloid neoplazilerin DSÖ tanı kriterlerinin bulunmaması

4-JAK2 V617F veya diğer klonal bir belirteçin gösterilmesi veya JAK2 V617F yokluğunda reaktif trombositoz bulgusunun olmaması

JAK2 V617F 2005 yılından beri bilinmektedir. ET?lu hastaların yaklaşık %60?ında vardır. Aynı zamanda pozitifliği trombozun daha fazla olacağına işaret edebilir. ET risk değerlendirmesi önemlidir. Yakınlarda DSÖ güncellemesini yapmıştır.

Yaş>60, önceki tromboz öyküsü, kardiyovasküler risk faktörlerinin varlığı, JAK2 V617F mutasyonu yüksek riski belirler.4 Ülkemizde de rutin olarak JAK2 V617F bakılmaktadır. Tanı sırasında lökositozu olan olgularda tromboz riskinin yüksek olduğu bildirilmektedir.Hasta için bu değerlendirmeler önemlidir diye düşünmekteyim.

References

  1. Baytuğan NZ. Esansiyel Trombositozlu Genç Erkek Hastada Tekrarlayan ST- Segment Elevasyonlu Miyokard İnfaktüsü. CausaPedia. 2012;1:196.
  2. Swerdlow SH, et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon, France: IARC;2008.
  3. http://www.thd.org.tr/thdData/Books/69/bolum-ii-bcr-abl-negatif-klasik-kronik-miyeloproliferatif-neoplaziler.pdf
  4. Barbui T, et al. Development and validation of an International Prognostic Score of thrombosis in World Health Organization-essential thrombocythemia (IPSET-thrombosis). Blood. 2012;120:5128-33.
  5. Carobbio A, et al. Leukocytosis is a risk factor for thrombosis in essential thrombocythemia: interaction with treatment, standard risk factors, and Jak2 mutation status. Blood 2007;109:2310-3.
Keywords : JAK2 mutasyonu , Esansiyel trombositoz

Comments

Login for send comment.