e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Rupture of Right Main Bronchus Characterized by Bilateral Pneumothorax: A Case Report

Submitted : 06.01.2013 Accepted : 17.01.2013 Published: 23.01.2013

Abstract

Ruptures of bronchi usually result from blunt trauma and are quite uncommon. It is quite difficult to make the diagnosis and delays in treatment may emerge. A 32-year-old male patient was admitted to our emergency clinic after an out-of-vehicle traffic accident. Bilateral tube thoracostomy was performed because of bilateral pneumothorax. As a result of clinical examination of the patient and radiologic examinations, bronchial rupture was hypothesized and rigid bronchoscopy was performed. Since the rupture of the right main bronchus was identified on bronchoscopy, the rupture was repaired primarily with the right posterolateral thoracotomy. We presented this case with a review of the literature, because it is a rarely encountered event.
Keywords: Rupture of right main bronchus , blunt chest trauma , pneumothorax

Özet

Bronş rüptürleri, genellikle künt travma ile oluşmakta ve oldukça nadir görülmektedir. Tanı koymak oldukça zordur ve tedavide gecikmeler olabilir. Otuz iki yaşında erkek hasta araç dışı trafik kazası sonrası acil kliniğimize başvurdu. İki taraflı pnömotoraks nedeni ile bilateral tüp torakostomi uygulandı. Hastanın klinik muayenesi ve yapılan radyolojik incelemeler sonucunda bronş rüptüründen şüphelenildi ve rijit bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide sağ ana bronşta rüptür tespit edilmesi üzerine sağ posterolateral torakotomi ile primer olarak rüptür onarıldı. Bu makalede nadir bir durum travma sonrası gelişen bronş rüptürü olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sağ ana bronş rüptürü , künt toraks travması , pnömotoraks

Who liked this


mustafa çavdar
erü tıp fak.
20.06.2013

Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
23.01.2013

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
23.01.2013