e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Reconstruction with Split Thickness Skin Graft in Local Control of Metastatic, Giant Ulcer Breast Cancer

Submitted : 14.01.2023 Accepted : 06.04.2023 Published: 14.04.2023

Abstract

After toilet mastectomy performed in locally advanced breast cancer cases where palliative interventions such as ulceration, necrosis and bleeding , primary non-closable mastectomy defects can be treated with local flaps or skin grafts. The aim of this article is to evaluate the results of patients who underwent reconstruction with split thickness skin grafts.
Four patients underwent reconstruction with a split-thickness skin graft prepared from the thigh. There were no complications in the postoperative period. No patient required revision.
Although both flap and graft methods are used to treat large chest wall defects after excision of locally advanced breast cancer, graft reconstruction can be safely performed in patients with aggressive disease.
Keywords: breast cancer reconstruction , locally advanced breast cancer , metastatic breast cancer

Özet

Lokal olarak ilerlemiş yada ülser, nekroz ve kanama gibi palyatif girişimlere ihtiyaç duyulan meme kanseri olgularında uygulanan tuvalet mastektomiden sonra primer kapatılamayan doku defektleri lokal flepler veya deri greftleri ile tedavi edilebilir. Bu makalenin amacı, split thickness deri grefti ile rekonstrüksiyon yapılan hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.
Dört hastaya uyluktan hazırlanmış split thickness deri grefti ile rekonstrüksiyon uygulandı. Postoperatif dönemde komplikasyon olmadı. Hiçbir hastada revizyon ihtiyacı olmadı.
Sonuçlar:Lokal olarak ilerlemiş meme kanserinin eksizyonundan sonra büyük göğüs duvarı defektlerini tedavi etmek için hem flep hem de greft yöntemleri uygulansa da agresif hastalığı olan olgularda da greft ile rekonstrüksiyon güvenle uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: meme kanseri rekonstrüksiyonu , lokal ileri meme kanseri , metastatik meme kanseri

Who liked this


No Record

Followers


No record