e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A rare complication due to ventriculoperitoneal shunt: Abdominal Cerebrospinal Pseudocyst

Submitted : 30.05.2022 Accepted : 07.09.2022 Published: 09.09.2022

Abstract

Since acute abdomen that develops in patients with a history of ventriculoperitoneal shunt surgery can be seen very rarely, the treatment approach is very important in terms of general surgery. In neurosurgery practice, the basic surgical treatment of hydrocephalus is to direct excess cerebrospinal fluid flow from the ventricular system to the intraperitoneal space with the help of a ventriculoperitoneal shunt. Intra-abdominal pseudocysts, which may occur following ventriculoperitoneal shunt surgery, are rare complications that require careful attention in both medical and surgical treatments. Numerous shunt revisions and sterile and/or infectious inflammation can be considered in its etiology. Abdominal pain, tenderness, distension and intra-abdominal mass are the most common clinical findings and sometimes they can lead to acute abdomen in patients.
Keywords: Ventriculoperitoneal shunt , Intraabdominal pseudocysts , Acute abdomen , Laparotomy , Anamnesis

Özet

Ventriküloperitoneal şant cerrahisi öyküsü bulunan hastalarda gelişen akut karın çok nadir görülebildiğinden tedavi yaklaşımı genel cerrahi açısından oldukça önemlidir. Beyin cerrahisi pratiğinde, hidrosefalinin temel cerrahi tedavisi, aşırı beyin omurilik sıvısı akımının ventriküler sistemden ventriküloperitoneal şant yardımıyla intraperitoneal alana yönlendirilmesidir. Ventriküloperitoneal şant cerrahisini takiben oluşabilen intraabdominal psödokistler nadir olarak görülmelerine karşın, hem tıbbi tedavileri hemde cerrahi tedavilerinde oldukça özenli davranılması gereken komplikasyonlardır. Etyolojisinde çok sayıda şant revizyonu ile steril ve/veya enfekte olabilen inflamasyon sayılabilir. Karın ağrısı, hassasiyet, distansiyon ve intraabdominal kitle en sık olarak görülebilen klinik bulgular olup bazen hastada akut karın kliniğine yol açabilir.
Anahtar kelimeler: Ventriküloperitoneal şant , İntraabdominal psödokistler , Akut karın , Laparotomi , Anamnez

Who liked this


No Record

Followers


No record