Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Yılmaz
Fırat Üniversitesi Tıp Fakül...
Mustafa Uçarel
Fırat Üniversitesi Tıp Fakül...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Cleaning the Tar With Oliıve Oil

Cleaning the Tar With Oliıve Oil
Articles > Emergency Medicine
Submitted : 18.07.2021
Accepted : 24.09.2021
Published: 19.11.2021

Abstract

Tar burns are rarely encountered in the emergency room and removing the tar adhering to the body, which is the first step of treatment, is a difficult situation for emergency physicians. Chemical solvents and many products have been used to remove tar. In this case report, the successful cleaning of the tar covering the face, hair, upper and lower extremities with olive oil after falling into the tar pool while working in the roofing business was presented.
Keywords: Emergency Service , Olive Oil , Tar

Özet

Katran yanıkları acil serviste nadiren rastlanmakta ve tedavinin ilk basamağı olan vücuda yapışan katranın vücuttan uzaklaştırılması acil hekimleri için zorlu bir durumdur. Katranın uzaklaştırılması için kimyasal çözücüler ve birçok ürün kullanılmıştır. Bu vaka bildiriminde, çatı kaplama işinde çalışmakta iken katran havuzuna düşme sonucunda yüz, saç, üst ve alt ekstremitesini kaplayan katranın zeytinyağı ile başarılı şekilde temizlenmesini sunuldu.
Anahtar kelimeler: Acil Servis , Katran , Zeytinyağı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.