Create Account
Forget Password

Authors

Saim Türkoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Mesut Özgökçe
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Hanifi Koca
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Ensar Türko
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A Rare Case; Tracheal Bronchus

Tracheal Bronchus
Articles > Radiology
Submitted : 26.03.2020
Accepted : 14.02.2021
Published: 10.03.2021

Abstract

Bronchial anatomy cross-sectional imaging and reconstruction images are shown on three-dimensional images with the appropriate computerized tomographic technique. Unlike numerous variations of the lobar or segmental bronchial subsections, abnormal bronchi from the trachea or main bronchi are rare. Among these, accessory cardiac bronchus and ?tracheal? bronchus are among the bronchial abnormalities. Sometimes congenital bronchial abnormalities may not be diagnosed unless there is any complication until advanced ages. However, knowing and understanding this variation is important for diagnosis, bronchoscopy, surgery and intubation.
Keywords: Trachea , Bronchus , variation , anomaly , Computed tomography

Özet

Bronşiyal anatomi kesit görüntüleme ve rekonstrüksiyon görüntüleri bilgisayarlı tomografik teknikle üç boyutlu görüntülerle gösterilmiştir. Lober veya segmental bronşiyal alt bölümlerin sayısız varyasyonunun aksine, trakea veya ana bronşlardan anormal bronşlar nadirdir. Bunlar arasında aksesuar kardiyak bronş ve ?trakeal? bronş, bronşiyal anormallikler arasındadır. Bazen ileri yaşlara kadar herhangi bir komplikasyon olmadıkça konjenital bronşiyal anormallikler teşhis edilemeyebilir. Bununla birlikte, bu varyasyonu bilmek ve anlamak; tanı, bronkoskopi, cerrahi ve entübasyon için önemlidir.
Anahtar kelimeler: Trakea , Bronş , varyasyon , anomali , Bilgisayarlı tomografi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.