e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Where is my tooth? Tracheobronchial foreign body aspiration

Submitted : 03.01.2020 Accepted : 08.05.2020 Published: 09.06.2020

Abstract

Although tracheobronchial foreign body aspirations are more common in the pediatric age group, they can also be seen in the adult age group. Foreign body apirations may result in death due to complete obstruction of the airway of the foreign body. it may also present with different symptoms such as cough, shortness of breath and hemoptysis. A 22-year-old male patient was admitted to our clinic with the complaint of aspiration of his tooth during tooth extraction. As a result of the examinations, foreign body was detected in the right main bronchus and removed by rigid bronchoscopy.
Keywords: Tooth , Bronchoscopy , Aspiration

Özet

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları çocuk yaş grubunda daha sık görülmesine karşın erişkin yaş grubunda da görülebilir.Yabancı cisim apirasyonları,yabancı cisimin havayolunun tamamen tıkanmasına bağlı ölümle sonuçlanabileceği gibi distal havayollarına yerleşmesiyle öksürük,nefes darlığı , hemoptizi gibi farklı semptomlar da görülebilir.Yirmi iki yaşında erkek hasta diş çekimi sırasında dişini aspire etme şikayeti ile kliniğimize başvurdu.Hastaya yapılan tetkikler sonucunda sağ ana bronşta yabancı cisim tespit edilerek rijid bronkoskopi ile çıkartıldı.
Anahtar kelimeler: Diş , Bronkoskopi , Aspirasyon

Who liked this


No Record

Followers


No record