Create Account
Forget Password

Authors

Dursun Burak Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Hayrettin Dizen
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Ümit Özdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversi...
Burak Karakaya
Eskişehir Osmangazi Üniversi...

Who liked this


No Record

Followers


Burhan Hakan Kanat
SBÜ Elazığ Sağlık Uygulama ve Ara...
16.03.2020

Esophageal Perforation after Thyroidectomy

Esophageal Perforation after Thyroidectomy
Articles > General Surgery
Submitted : 01.11.2019
Accepted : 19.11.2019
Published: 05.03.2020

Abstract

Esophageal perforation is associated with high morbidity and mortality. It is an extremely rare complication of thyroid surgery. If an eritematous eruption or pus is seen on the incision site, manifestations may be associated with esophageal perforation or an esophageal fistula. Delay in diagnosis of an esophagial perforation may increase morbidity and mortality. There are treatment options varying from clinical observation to esophagectomy. Treatment modality should be performed according to patients clinical situation and the defect size. In this case we present postoperative threatment of a 53 year old female patient with esophagial perforation after bilateral total thyroidectomy.
Keywords: Esophageal perforation , Surgery of complication , Tyroidectomy

Özet

Özofagus perforasyonu yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Özofagus perforasyonu tiroid cerrahisinde nadir görülen bir komplikasyondur. İnsizyon bölgesinde kızarıklık ve kötü kokulu akıntı olan hastalarda özofageal perforasyona bağlı fistül olabileceği akılda tutulmalıdır. Özofagus perforasyonunun tanısındaki gecikmeler mortalite ve morbiditeyi daha da arttırmaktadır. Tedavisinde hastanın klinik durumu ve defektin büyüklüğüne göre konservatif izlemden özofagostomiye kadar değişik seçenekler vardır. Bu çalışmada, multinodüler guatr nedeniyle, bilateral total tiroidektomi operasyonu uygulanan 53 yaşındaki kadın hasta ve operasyon sonrası oluşan özofagus perforasyonunun tedavi yönetimi sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Özofagus perforasyonu , Komplikasyon cerrahisi , Tiroidektomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Burhan Hakan Kanat Karayiğit ve ark. olgusunda yapılan tedavinin ve hastanın yönetim sürecinin biraz daha ayrıntılı olarak verilmesi bizler için daha aydınlatıcı ve yol gösterici olacaktır. Kanımca aşağıda belirttiğim konuların eklenmesiyle yazı daha faydalı olacaktır.

Hastanın perforasyon alanının büyüklüğünün ne kadar olduğu ve herhangi bir doku kaybının olup olmadığı, kas flebi çevrilmesinin tercih edilmesinin özel bir nedeni var mıydı? Primer onarım sadece yapılsa ve etkin bir drenaj olsa yeterli gelir miydi? Kas flebi ile güçlendirme bize nasıl bir avantaj sunmaktadır?
Özofagus perforforasyonundan sonra beslenme için parenteral nutrisyon , gastrostomi ya da nazogastrik tüpten beslenme yapıldı mı? Yapıldıysa kaç gün yapılmalı?
Kontrol özofagografi ya da tomografi yapıldı mı? Bunun zamanlaması neye göre planlandı?
Yazının sonuç kısmında ?Özofagus perforasyonu sonrası hastalarda perforasyona bağlı bulguların gerilemesine rağmen abondan vasküler kanamalar meydana gelebilmektedir? ifadesini tartışma kısmında bulamadım. Olgu kısmında takibinin 15.gününda bu abondan kanamanın olduğu yazılmıştır ancak buna nasıl bir müdahale edildiği belirtilmemiştir. Hastanın akıbeti hakkında net bilgi verilmesi gerekmektedir. ?Bu kanamanın sebebinin internal juguler ven veya karotis arterin rüptürüne bağlı olabileceği düşünülmüştür? ifadesinde bu iki büyük damarın hangi mekanizma ile rüptüre olabileceği hakkında bir bilgi var mıdı
16.03.2020
Login for send comment.