Create Account
Forget Password

Authors

Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Gazi Yaşargil EAH,...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Multiple Cerebral Hemorrhages

Submitted : 21.12.2017
Accepted : 02.05.2018
Published: 02.05.2018

Abstract

Intracerebral haemorrhage is a common neurologic disorder presenting with death or disability. Cerebral reperfusion syndrome is a rare but there is potantially devastating effects.Cerebral reperfusion syndrome after hemorrhagic shock is also one of causes of intracerebral hemorrhage A 31 years old gentleman. Hemorrhagic shock developed after injury with pistol. Shock findings recoveryed in the post-operative period. Patient received intensive care unit and anizokori developed on the 7th day of hospitalization. A large number of intraparanchymal haemorrhage foci were seen in the brain CT. Patient death occured on the 20th day of hospitalization. In this case report, our goal is to present multiple cerebral hemorrhagia.
Keywords: Hemorrhagic shock , Global cerebral ischemia , Thrombocytopenia , Cerebral reperfusion syndrome , Multiple cerebral hemorrhagia

Özet

İntraserebral hemoraji ölüm ya da sakatlıkla seyreden yaygın bir nörolojik hastalıktır. Serebral reperfüzyon sendromu seyrek görülür fakat devasa yıkıcı etkileri vardır. Hemorajik şok sonrası gelişen serebral reperfüzyon sendromu da intraserebral hemorajinin nedenlerinden biridir. 31 yaşında erkek hastada ateşli silah yaralanması sonucu hemorajik şok gelişti. Operasyon sonrası şok bulguları düzeldi. Hasta Yoğun Bakım Ünite?sine alındı ve yatışının 7. gününde anizokori gelişti. Çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde çok sayıda intraparankimal hemoraji odakları ve ödem görüldü. Yatışının 20. günü hastanın ölümü gerçekleşti. Biz bu olgu sunumunda, 31 yaşında erkek hastada gelişen multipl serebral hemorajiyi sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Hemorajik şok , Global serebral iskemi , Trombositopeni , Serebral reperfüzyon sendromu , Multipl serebral hemoraji
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.