e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Adenomyomatosis of Galdbladder

Submitted : 28.11.2017 Accepted : 13.09.2018 Published: 12.10.2018

Abstract

Adenomyomatosis of the gallbladder, which is a non-common tumor-like lesion, is encountered in 2-5 % of all cholecystectomy cases. Adenomyomatosis mostly accompanies cholelithiasis and it is responsible for thickening of the gallbladder wall which can cause confusion with carcinoma in terms of clinical symptoms.
A 43-year old male patient undergone laparoscopic cholecystectomy due to pre-diagnosis of acute cholesistis and gallbladder tumor. In the sections of the galdbladder, 5x4x1.5 cm lesion was observed which diffuse the galdbladder wall. There was a lesion of 5x4x1,5 cm in dimensions at the wall of gallbladder. The case diagnosed as adenomyomatosis after histopathological examination.
It is important to identify adenomyomatosis. The surgeons can be mistaken since it is a non-common lesion which has similar characteristics with carcinoma. Additionally, it should be reminded that adenomyomatosis might lead other benign or malignant lesions rarely.
Keywords: Adenomyomatosis , Gallbladder , pseudotumor

Özet

Safra kesesinin adenomyomatozisi tüm kolesistektomilerin %2-5'inde izlenen yaygın olmayan tümör benzeri bir lezyondur. Çoğunlukla kolelitiazise eşlik eden adenomyomatozis, safra kesesi duvarını kalınlaştıran ve bazen klinik olarak karsinom şüphesi uyandıran bir lezyon olmasıyla dikkat çeker.
Kırk üç yaşındaki erkek hastaya yapılan ultrasonografide akut kolesistit ve safra kesesi tümörü ön tanıları alması nedeniyle hastaya laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Safra kesesinin kesitlerinde kese duvarını diffüz olarak tutan 5x4x1,5 cm ölçüsünde lezyon izlendi. Yapılan histopatolojik incelemede olguya adenomyomatozis tanısı verildi.
Bu nadir lezyonun tanınması önemlidir. Çünkü görünüm olarak karsinoma benzer özellikleriyle cerrahları şaşırtabilir. Ayrıca nadir olarak da benign ve malign lezyonlara öncülük edebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Adenomyomatozis , Safra kesesi , psödotümör

Who liked this


No Record

Followers


No record