Create Account
Forget Password

Authors

Şahin Kahramanca
Kars Devlet Hastanesi
Turgut Anuk
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakü...
Ali Cihat Yıldırım
Kars Harakani Devlet Hastane...

Who liked this


hüseyin kılavuz
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma H...
23.04.2018

Followers


hüseyin kılavuz
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma H...
23.04.2018

A rare Acute Abdomen: Appendix Duplication

Appendix Duplication
Articles > General Surgery
Submitted : 18.10.2017
Accepted : 02.01.2018
Published: 30.01.2018

Abstract

Appendiceal anomalies are extremely rare malformations in the gastrointestinal system that are usually found incidentally. Appendix vermiformis duplex has a reported incidence of 0.004%. The possible locations and shapes described in the Calota classification system should be considered by surgeons. Here, we present a rare case of a 24-year-old male with appendix vermiformis duplex diagnosed during emergency laparotomy.
Keywords: Acute appendicitis , Appendix duplication , Emergency surgery

Özet

Apendiks anomalileri, gastrointestinal sistemde, genellikle tesadüfen bulunan nadir görülen malformasyonlardandır. Apendiks vermiformis dublikasyonunun bildirilen insidansı %0,004'tür. Calota sınıflandırma sisteminde açıklanan olası yerler ve şekiller cerrahlar tarafından düşünülmelidir. Burada, acil laparotomi esnasında tespit edilen, apendiks vermiformis dublikasyonlu 24 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Akut apandisit , Apendiks duplikasyonu , Acil cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

hüseyin kılavuz Litaratürlerde okuduğumuz ancak klinik pratikte oldukça ender rastlanılan bir vakayı sunduğunuz için teşekkürler.
23.04.2018
Login for send comment.