e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

The Importance of Radiology in Interventional Venous Procedures: An Unexpected Malposition Including Full-Length of Port Catheter

Submitted : 06.11.2012 Accepted : 26.11.2012 Published: 03.12.2012

Abstract

Port catheters are widely utilized for long-term intermittent vascular access, especially in oncology patients. Recently imaging guided port catheter insertion has gained interest, and seems to be most preferable method. A 59 year-old male patient with the complaint of swelling in the neck was referred to our clinic. The patient had a history of port catheter placement by landmark method 5 months ago. Superficial ultrasonography revealed tubular structures within right internal jugular vein, antero-posterior and cervical X-rays demonstrated full-length venous catheter that circled many times in the venous lumen and ascended up to orbital level. Port catheter could not be freed within our interventional radiology unit therefore, the patient underwent surgery in order to remove port catheter. This patient is an interesting example of an unexpected complication, demonstrating malposition of 60 cm full-length port catheter. Ultrasonography and fluoroscopy guided port catheter placement would decrease these complications.
Keywords: venous ports , internal jugular vein , malposition

Özet

Port kateterler özellikle onkolojik hasta grubunda aralıklı, uzun vadeli santral yol ihtiyacını karşılamak için uzun süredir kullanılmaktadır. Radyolojik görüntüleme eşliğinde takılması son zamanlarda tercih edilmeye başlanmıştır. Cerrahi yöntemle, SV yoluyla, 5 ay önce venöz port kateter takılma öyküsü olan 59 yaşında erkek hasta, boyunda şişlik yakınmasıyla polikliniğe başvurmuş. Yapılan yüzeyel ultrasonda sağ internal juguler veni dolduran tübüler yapılar izlenmiş, çekilen ön-arka ve servikal grafide kateterin tüm uzunluğu boyunca sağ internal juguler ven lümeninde defalarca dönerek, orbita inferior düzeyine kadar yükseldiği gözlenmişti. Girişimsel radyoloji ünitesinde kateterin ucu serbestleştirilemediği için hasta kardiyovasküler cerrahi tarafından operasyona alınarak port çıkartıldı. Bu vaka 60 cm. uzunluğundaki port kateterin hiç kısaltılmaksızın ve yeri kontrol edilmeksizin takılması nedeniyle beklenmeyen bir komplikasyon örneğidir. Port kateterlerin US ve floroskopi eşliğinde takılması bu komplikasyonların sıklığını azaltacaktır.
Anahtar kelimeler: venöz port , internal jugular ven , malpozisyon

Who liked this


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
06.12.2012

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
06.12.2012