Create Account
Forget Password

Authors

Mehmet Esat Duymuş
S.B. Ankara Eğitim ve Araştı...
Abdullah Durhan
S.B. Ankara Eğitim ve Araştı...
Selim Temel
SB Ankara Eğitim ve Araştırm...
Aziz Mutlu Barlas
SB Ankara Eğitim ve Araştırm...
Fatih Aslan
S.B. Ankara Eğitim ve Araştı...
Melahat Dönmez
S.B. Ankara Eğitim ve Araştı...
Serap Ekici
S.B. Ankara Eğitim ve Araştı...

Who liked this


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
30.01.2013

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
30.01.2013

Isolated Hemorrhagıc Necrosıs In Cecum

Isolated Hemorrhagıc Necrosıs In Cecum
Articles > General Surgery
Submitted : 22.10.2012
Accepted : 22.10.2012
Published: 22.10.2012

Abstract

Mesenteric ischemia is seen more frequently in hemodialysis patients. Ischemic necrosis of cecum is a quite rare variant of ischemic colitis. Nonocclusive mesenteric ischemia is a disorder seen primarily in elderly patients with cardiac disease and is characterized by progressive intestinal ischemia leading to infarction, sepsis, and death. Dialysis patients are among the highest risk populations for developing this lethal complication. Previous studies have associated atherosclerosis and hemodialysis-induced hypotension as risk factors for nonocclusive mesenteric ischemi development. Clinicians should develop a high index of suspicion for non occlusive mesenteric ischemia in dialysis patients for early diagnosis. Early recognition and resection of gangreneous intestinal segments as early as possible may reduce high mortality rates. Ischemic cecal necrosis should also be kept in mind in differential diagnosis of hemodialysis patients presenting with right lower quadrant pain.
We presented in this article 46 years-old- woman without any chronic disease with reoccurrence of of acute abdomen after appendectomy and isolated segmental resection and end to side anostomosis was performed with a diagnosis of isoleated hemorrhagic necrosis of cecum at relaparotomy.
Keywords: mesenteric ischemia , ischemic cecal necrosis

Özet

Mezenter iskemi hemodiyalize giren hastalarda daha çok görülmektedir. Çekumun iskemik hemorajik nekrozu iskemik kolitin oldukça nadir görülen bir çeşididir. Non-oklüziv mezenterik iskemi daha çok kalp hastalığı olan yaşlı hastalarda görülen ve ilerleyen barsak iskemisi sonucu nekroz, sepsis ve ölüm gelişmesiyle karakterize bir hastalıktır. Diyaliz hastaları bu ölümcül komplikasyonun gelişimi için en yüksek risk grubunu oluştururlar.Ateroskleroz ve diyalize bağlı hipotansiyon non-oklüziv mezenter istemi için risk faktörleridir. Erken tanı için, diyaliz yapılan hastalarda non-oklüziv mezenter isteminin gelişip gelişmediği konusunda klinisyenlerin çok şüpheci davranması gerekir. Erken tanı ve nekroze barsak segmentlerinin mümkün olduğunca erken rezeksiyonu yüksek mortalite oranlarını düşürebilir. Sağ alt kadran ağrısı ile başvuran hemodiyaliz hastalarının
ayırıcı tanısında iskemik çekum nekrozu da akla gelmelidir.
Herhangi bir kronik hastalığı olmayan appendektomi sonrası tekrar akut batın gelişen ve re-laparotomi yapılıp çekumda izole hemorajik nekroz tanısı ile segmenter rezeksiyon uç yan anastomoz yapılan 46 yaşında bir kadın hasta sunuldu.
Anahtar kelimeler: mezenter iskemi , iskemik çekum nekrozu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.