Create Account
Forget Password

Authors

Hüseyin Kerem Tolan
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Suat Aktaş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Fikret Ezberci
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Hakan Çakıt
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...
Gürhan Baş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Primary Chylous Peritonitis Presenting with Acute Abdomen

Acute Abdomen Caused by Primary Chylous Peritonitis
Articles > General Surgery
Submitted : 14.10.2015
Accepted : 07.12.2015
Published: 11.12.2015

Abstract

Primary Chylous Peritonitis is a very rare condition resembling an acute abdomen. It is basically accumulation of a chylous ascites which is a milky fluid with a high triglyceride level. Generally it is a perioperative diagnosis made in cases that were operated for an acute abdomen. Here we present a 23 years old previously healthy male patient admitted to the Emergecy Room (ER) with an acute on set of an right lower quadrant abdominal pain, leucocytosis . Imaging studies detected free fluid in Ultrasound (US) resembling Acute Appendicitis. In the operation no surgical pathology was seen other than the free milky-fluid in the abdomen and chylous peritonitis diagnosis was made. The fluid was sampled, peritoneal wash with warm saline was performed, drains were placed. He was discharged without any complications.
Keywords: Acute abdomen , Primary chylous peritonitis , Emergency surgery

Özet

Primer şilöz peritonit, akut karın ile prezente olabilen çok nadir bir durumdur. Temel olarak yüksek trigliserid içeriği olan süt kıvamında şilöz asit birikimidir. Genellikle de akut abdomen nedeni ile yapılan operasyonlar esnasında konulan bir tanıdır. Biz bu olguda, 23 yaşında daha önceleri herhangi bir hastalığı olmayan; ani başlayan sağ alt kadran ağrısı ile acil servise gelen, lökositozu saptanan bir erkek hastayı sunduk. Ultrasonografik görüntülerinde batın içinde akut apandisiti düşündüren serbest sıvı saptandı. Ameliyatta batın içinde serbest süt kıvamında şilöz peritoniti düşündüren sıvı dışında başka bir patoloji saptanmadı. Sıvı örneklendi ve batın yıkanıp dren yerleştirildi. Ameliyat sonrası komplikasyonsuz bir şekilde hasta taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: Akut karın , Primer şilöz peritonit , Acil cerrahi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.