Create Account
Forget Password

Authors

Ali Karakuş
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
Mustafa Şahan
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
Güven Kuvandık
Mustafa Kemal Üniversitesi T...

Who liked this


Nihat Çiftçi
Asm
24.02.2018

Ali Karakuş
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fa...
23.06.2015

Followers


A. Kadir Atlı
TCDD
24.06.2015

Ali Karakuş
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fa...
23.06.2015

Carbonmonoxide poisonig and therapeutic erythrocyte apheresis: a case report

Carbonmonoxide poisonig and erythrocyte apheresis
Articles > Emergency Medicine
Submitted : 21.05.2015
Accepted : 13.06.2015
Published: 23.06.2015

Abstract

Carbonmonoxide poisoning is common and fatal in our country. Clinic of the patient may be seen in a wide spectrum from mild poisoning to death. Headache and altered consciousness are the most common complaints. Blood gas and carboxyhemoglobin levels are valuable in the diagnosis and treatment. Oxygen is the main treatment and erythrocyte apheresis therapy has become widespread recently. The aim of this report was to present the case that can not be treated with hyperbaric oxygen therapy but the patient was discharged as a result of succesful apheresis treatment.
Keywords: Carbonmonoxide poisoning , Erythrocyte apheresis

Özet

Karbonmonoksit zehirlenmesi ülkemizde yaygın ve ölümcül olarak görülmektedir. Hastanın kliniği hafif zehirlenmeden, ölümcül düzeye kadar geniş bir alanda seyreder. Başağrısı ve bilinç değişikliği en sık görülen şikâyetlerdir. Kangazı ve karboksihemoglobin düzeyleri tanıda ve tedavinin planlanmasında değerlidir. Oksijen desteği ana tedavi olup, eritrosit aferez tedavisi son dönemlerde yaygınlaşmaktadır. Bu yazıda, hiperbarik oksijen tedavisi yapılamayan, eritrosit aferez tedavisi sonucu şifa ile taburcu edilen hastayı sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Karbonmonoksit zehirlenmesi , Eritrosit aferezi
See Full Text
See PDF Document

Comments

A. Kadir Atlı teşekkürler
25.06.2015
Login for send comment.