e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Laparoscopic Repair of Common Bile Duct Injury Occurred During Laparoscopic Cholecystectomy

Submitted : 07.05.2015 Accepted : 25.05.2015 Published: 19.06.2015

Abstract

Laparoscopic cholecystectomy (LC) in the treatment of symptomatic gallbladder stones has become the gold standard today. As in conventional surgery, the most feared complication that can lead to unavoidable patient losses is iatrogenic bile duct injuries. Although LC has certain advantages compared to open cholecystectomy such as less pain, earlier discharge rate, earlier return to normal life, much better cosmetic results and low cost, it has more bile duct injury rate (0,4-0,9%) compared to open cholecystectomy. Only % 11- 23 of bile duct injuries can be noticed during the first operation, whereas the rest can be diagnosed at least 10 days following the operation. Surgeon?s experience is of vital importance in the treatment of bile duct injury. While the repair is reported to be succesful with a rate of 17% once it is performed by the first surgeon, this rate is reported to be around 94% once it is performed by a surgeon with the experience of hepatobiliary surgery. The treatment to be applied varies depending on the size and level of the damage in bile duct and the surgeon?s experience. In this article, we present a case, during laparoscopic cholecystectomy occured common bile duct injury how it was repaired.
Keywords: Laparoscopic cholecystectomy , Common bile duct injury , Laparoscopic repair

Özet

Günümüzde, semptomatik safra kesesi taşlarının tedavisinde laparoskopik kolesistektomi (LK) altın standart haline gelmiştir. Konvansiyonel cerrahi girişimlerde olduğu gibi laparoskopik cerrahide de en korkulan komplikasyon, halen üstesinden gelinemeyen ve hasta kayıplarına neden olabilen iatrojenik safra yolları yaralanmalarıdır. LK'nin açık kolesistektomiye göre; daha az ağrı, erken taburcu olma süresi, normal yaşama erken dönüş, daha iyi kozmetik sonuçlar ve düşük maliyet gibi avantajları olmasına rağmen safra yolu yaralanma oranı (0,4-0,9%) açık kolesistektomiye oranla daha fazladır. Safra yolu yaralanmalarının ancak % 11- 23?ü ilk operasyonda tanınabilmekte diğerlerine ise en az 10 günlük bir süre sonunda tanı konabilmektedir. Safra yolu yaralanmalarının tedavisinde cerrahın deneyimi kritik öneme sahiptir. Onarımın ilk cerrah tarafından yapılması durumunda başarılı sonuç oranı %17, hepatobiliyer cerrahi konusunda deneyimli cerrah tarafından yapılması durumunda başarı oranı %94 olarak bildirilmiştir. Uygulanacak tedavi safra yollarında meydana gelen hasarın seviyesine, büyüklüğüne ve cerrahın deneyimine bağlı olarak değişmektedir. Bu makalede, laparoskopik kolesistektomi sırasında meydana gelen ana safra yolu yaralanmasının laparoskopik olarak nasıl onarıldığı sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi , Ana safra kanalı yaralanması , Laparoskopik onarım

Who liked this


No Record

Followers


No record