e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Locally Advanced Breast Cancer Presented With Destruction Of Breast Tissue

Submitted : 22.03.2015 Accepted : 01.04.2015 Published: 10.04.2015

Abstract

Recently, breast cancer evaluating as a curable disease obstructed us to have information about details of uncured cases. If it is not be curre its worsening is inevaitable. it could exit to the skin surface even caused ulcer that penetrating chest wall and necrosis.This study presented with a woman patient at locally advanced breast cancer in literature who ignored the wound in her left breast that she realized twenty-five years ago and stayed away from all medical examinations and treatments so, eventually nearly the whole left breast destructed.
Keywords: locally advanced breast cancer , Ulcer , Destruction

Özet

Son birkaç yüzyıldır meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olarak değerlendirilmesi, tedavi edilmemiş olgularla ilgili detaylı serilere sahip olmamızı engellemiştir. Meme kanseri tedavi edilmediği takdirde meme kanseri, çok büyüyebilir, cildi tutabilir hatta göğüs duvarına penetre olmuş geniş ülser veya nekroza neden olabilir. Bu makalede 25 yıl önce fark ettiği sol memesindeki yarayı önemsemeyen ve muayene ve tedaviden uzak duran, sonuçta sol memeyi tama yakın destrükte eden lokal ileri meme kanserli 80 yaşında kadın hasta literatür eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Lokal ileri meme kanseri , Ülser , Destrüksiyon

Who liked this


Tugba Koca
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp...
26.04.2015

İhsan Yıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp...
11.04.2015

Mustafa Uğur
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fa...
10.04.2015

Yavuz Savaş Koca
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp...
10.04.2015

Followers


Tugba Koca
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp...
26.04.2015

İhsan Yıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp...
11.04.2015

Mustafa Uğur
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fa...
10.04.2015

Yavuz Savaş Koca
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp...
10.04.2015