e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

The Spinal Accessory Nevre Passing Medial (Posterior) to Internal Jugular Vein

Submitted : 11.03.2015 Accepted : 04.05.2015 Published: 26.05.2015

Abstract

The anatomic variations between spinal accessory nerve and internal jugular vein can cause injury to the structures in level II during surgical manipulations such as neck dissection. Spinal accessory nerve passes mostly anterior( lateral) to internal jugular vein, but rarely the nerve can pass medial (posterior) part of the vein. It is important to be aware of this rare anatomic variation not to cause complications. In this case report; a 15 year old pediatric patient who underwent total thyroidectomy and neck dissecion due to thyroid malignancy was presented. During neck dissection at level II, spinal accessory nerve passing medial (posterior) to internal jugular vein was seen. This rare variation was discuss edunder the light of current literature.
Keywords: Spinal accessory nerve , Internal jugular vein , Variation , Level II

Özet

Spinal aksesuar sinir ve internal juguler ven arasındaki anatomik varyasyonlar boyun diseksiyonunda seviye II?deki cerrahi girişimler sırasında bu yapıların hasarlanmasına yol açabilir. Spinal aksesuar sinir, seviye II?de, genellikle internal juguler venin lateralinden geçtiği halde, nadiren mediyalinden de geçebilir. Komplikasyonlara neden olmamak için bu nadir görülen varyasyonların farkında olmak önemlidir. Tiroid papiller karsinom tanısı ile total tiroidektomi ve boyun diseksiyonu yapılan 15 yaşında kız hastada, cerrahi operasyon sırasında, seviye II?de spinal aksesuar sinirin, juguler venin mediyalinden geçtiği gözlenmiştir. Bu yazımızda, hastamız, literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Spinal aksesuar sinir , İnternal juguler ven , Varyasyon , Seviye II

Who liked this


İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
26.05.2015

Followers


No record