Create Account
Forget Password

Authors

Ömer Tanyeli
Necmettin Erbakan Üniversite...
Yüksel Dereli
Necmettin Erbakan Üniversite...
Özgür Altınbaş
Necmettin Erbakan Üniversite...
Mustafa Cüneyt Çiçek
Numune Hastanesi
Niyazi Görmüş
Necmettin Erbakan Üniversite...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Ring-Shaped Digital Arteriovenous Malformation: Case Report

Ring-Shaped Arteriovenous Malformation
Articles > Cardiovascular Surgery
Submitted : 18.12.2014
Accepted : 12.01.2015
Published: 28.01.2015

Abstract

Peripheral arteriovenous malformation is a rare pathology. Arteriovenous malformation is defined as an abnormal connection between the arterioles and venules. Arteriovenous malformations can develop congenital or acquired. Congenital arteriovenous malformations are more common and it occurs due to default in the angiogenic process. The acquired type is rare and it often develops secondary to trauma. Arteriovenous malformations are usually asymptomatic. Symptomatic and progressive growing arteriovenous malformations should be treated. In this article, we report a patient with ring-shaped digital arteriovenous malformation on her fifth finger of left hand. A arteriovenous malformation had a history of progressive growth in the last two years. The patient had a history of previously failed attempts laser and she was successfully treated surgically.
Keywords: Arteriovenous Malformation , Hemangioma , Surgical Treatment

Özet

Periferik arteriovenöz malformasyon, nadir görülen bir patolojidir ve arteriol ve venüller arasındaki anormal bağlantılar olarak tanımlanmaktadır. Konjenital veya edinsel olarak gelişebilirler. Konjenital arteriovenöz malformasyonlar, daha sık görülür ve anjiogenezis sürecindeki hatalar sonucu ortaya çıkar. Edinsel tip ise daha nadir görülür ve sıklıkla travmaya sekonder olarak gelişir. Genellikle asemtomatik seyir görülür. Semptomatik ve progresif büyüme gösteren arteriovenöz malformasyonların tedavi edilmesi gerekir. Bu makalede, sol el beşinci parmağında yüzük şeklinde yerleşim gösteren bir digital arteriovenöz malformasyon olgusu sunuyoruz. Kitlenin son iki yıldır progresif büyüme öyküsü mevcuttu. Daha önce başarısız lazer girişim hikayesi olan hasta cerrahi olarak başarılı şekilde tedavi edildi.
Anahtar kelimeler: Arteriovenöz Malformasyon , Hemanjiom , Cerrahi Tedavi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.