Create Account
Forget Password

Authors

Kerem Karaarslan
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
Sedat Koçal
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
Tülin Durgun Yetim
Mustafa Kemal Üniversitesi T...
Onur Koyuncu
Mustafa Kemal Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

Aspiration of Dental Prostheses

Aspiration of Dental Prostheses
Articles > Thoracic Surgery
Submitted : 04.12.2014
Accepted : 12.01.2015
Published: 28.01.2015

Abstract

Foreign body aspirations are emergencies of respiratory system that causes acute respiratory distress and so life threatening and must be maneged rapidly. Doubt of foreign body is the most important step in the diagnosis of foreign bodies. Treatment modality is bronchoscopy.
Our case is a 66 year old male patient who had been operated by neorusurgery because of the head injury the civil war in Syria. While monitoring in intensive care unit he was intubated because of sudden decrease in saturation. In chest x-ray foreign body in left main bronchus was suspected.
Keywords: Aspiration , Dental , Prostheses

Özet

Yabancı cisim aspirasyonları, akut solunum yetmezliğine sebep olarak yaşamı tehdit edebilen ve süratle müdahale edilmesi gereken solunum sistemi acillerindendir. Yabancı cisim aspirasyon tanısında öncelikle yabancı cisimden şüphelenmek en önemli unsurdur. Tedavide bronkoskopi esastır.
Altmış altı yaşındaki erkek hasta, Suriye'deki iç savaş sırasında kafasına isabet eden kurşun nedeniyle, beyin cerrahları tarafından dış merkezde opere edilmiş, yoğun bakımda takip edildiği sırada ani saturasyon düşüklüğü nedeniyle entübe edilmiş ve çekilen akciğer grafisinde sol anan bronş seviyesinde yabancı cisim şüphesi olması üzerine hastanemize sevk edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Aspirasyon , Dental , Protez
See Full Text
See PDF Document

Comments

Ufuk Çobanoğlu Yazarları bu ilginç olgu sunumu nedeni ile tebrik ediyorum....
28.01.2015
Login for send comment.