Create Account
Forget Password

Authors

Serdar Kırmızı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Fatih Gönültaş
Ergani Devlet Hastanesi
Hüsamettin Bayraktar
İnönü Üniversitesi Tıp Fakül...
Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğe...

Who liked this


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
04.12.2014

Followers


Volkan İnce
İnönü Üniversitesi, Karaciğer Nak...
04.12.2014

Metilen Blue Usage For The Closed Peptic Ulcer Perforation: A Case Report

Metilen Blue Usage
Articles > General Surgery
Submitted : 03.11.2014
Accepted : 12.11.2014
Published: 03.12.2014

Abstract

Peptic ulcer perforation is the cause of aproximately 5 % of acute abdomen cases. Closed perforation incidance in these patients, is quite rare and there is no certain reports in the literature. It?is difficult to diagnose unless peritonitis occurence. The management of closed perforation treatment can be made by operative or non operative. We frequently use the metilen blue which have been widely used on gastrointestinal tract surgery for localization of perforation or anastomosis leakage test in our centre, too. We present a 54 year-old man patient with no findings of acute abdomen on applying time and he performed acute abdomen on following second day. So emergency laparotomi performed and bilios, with fibin, dirty content were seen during the operation and perforation localizated with administration of metilen blue from nasogastric tube.
Keywords: Closed perforation , Metilen blue

Özet

Akut karın olgularının yaklaşık %5?ini peptik ülser perforasyonu (PÜP) oluşturur ve bunlarda kapalı perforasyon görülme sıklığı oldukça az olup litaratürde kesin bir oran belirtilmemiştir. Peritonite sebep olmadığı sürece tanı koymak zor olduğu gibi kapalı perforasyon tedavisi cerrahi ya da medikal izlem şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Gastrointestinal sistem cerrahisinde sıklıkla kullanılan metilen mavisi, merkezimizde de perforasyon yerinin tespitinde ya da anastomoz sonrası kaçak testi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Başvuru anında akut karın bulgusu olmayan 54 yaşındaki erkek hastada 2 günlük izlem sonrası akut karın gelişti ve ameliyata alındı. Ameliyatta safralı, fibrinli, kirli içerik saptanan hastaya peroperatif nazogastrik kateterden metilen mavisi verilerek perforasyonun lokalizasyonunu saptanıp, modifiye Graham onarımı ile başarılı şekilde tedavisi sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kapalı perforasyon , Metilen mavisi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.