Create Account
Forget Password

Filter

Shown 451-459 of 459

The Importance of Radiology in Interventional Venous Procedures: An Unexpected Malposition Including Full-Length of Port Catheter
Tuğba Durakoğlugil, Doğan Dede, İlkay Akmangit, Nilgün Yıldırım, Bige Sayın
Publish Date: 03.12.2012
Isolated Hemorrhagıc Necrosıs In Cecum
Mehmet Esat Duymuş, Abdullah Durhan, Selim Temel, Aziz Mutlu Barlas, Fatih Aslan, Melahat Dönmez, Serap Ekici
Publish Date: 22.10.2012
Traumatic extrahepatic biliary tract injury: Fracture in common hepatic channel bifurcation
Volkan İnce, Bülent Ünal, Vural Soyer, Mehmet Yılmaz, Sezai Yılmaz
Publish Date: 11.10.2012
Gallstone Ileus: A Rare Ileus Cause
Ömer Topuz, Hasan Dirik, Halil Mert Bahadır, Tamer Ertan
Publish Date: 05.10.2012
Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır?
Erken tanıda değeri tam olarak ortaya konmamasına rağmen tüm dünyada kadınların düzenli olarak kendi kendilerini muayene etmeleri gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Herhangi...
Accept Time: 02.10.2012
Rare Tumor Ganglıoneuroma In Adrenal Gland: Case Report
Sertaç Usta , Bülent Ünal, Cemalettin Aydın, Koray Kutlutürk, Adil Başkıran
Publish Date: 27.09.2012
Vaka Sunumu: Sağ Orşiopeksi + Penoskrotal Hipospadias Fistülü Onarımı
İdrarını penis alt kısmından yapan hastanın yakınları tarafından sağ testisinin de yerinde olmadığı fark edilmiş. Dış merkezde skrotal hipospadias ve sağ inguinal inmemiş testis sa...
Accept Time: 10.09.2012
Bir El Yaralanmalı Olgu Temelinde Yaygın El Cerrahisi Hizmeti Sisteminin Durumu
Elli yaşında erkek hasta iş kazası (sol elini hızara kaptırma) sonrası hastanemiz Acil Servisi?nde görüldü. Başvuru esnasında kazadan iki saat geçmişti.
Accept Time: 05.09.2012
Successful Management Of Ovarian Torsion During ART Pregnancies: First and Second Trimester Approaches
Tevfik Yoldemir
Publish Date: 02.08.2012