Create Account
Forget Password

Authors

Alper Ata
Mersin Devlet Hastanesi Tıbb...
Ümit Karabulut
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Anıl Özgür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Ali Arıcan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
30.01.2013

Followers


Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
30.01.2013

A Rarely Encountered Disease in a Patient with Multiple Intracranial Mass Lesions: Tuberculosis

Submitted : 16.01.2013
Accepted : 28.01.2013
Published: 30.01.2013

Abstract

It is very difficult to establish a diagnosis of tuberculoma when intracranial space-occupying mass lesions are detected without any symptoms of tuberculous infection. Besides, tuberculoma is generally seen as a single focus. In a scarce number of case reports potential multifocality of tuberculomas have been indicated. Images obtained by computed cranial tomographic (CCT), and magnetic resonance (MRI) imaging techniques are not specific for tuberculomas. Need for surgical interventions has decreased after development of antituberculostatic drugs. Therefore, tuberculomas should be considered in the differential diagnosis of other intracranial space-occupying lesions.
Herein, we wanted to demonstrate a case without any typical symptoms of tuberculosis presenting with multifocal intracranial tuberculomas which can be confused with intracranial space-occupying mass lesions especially metastatic lesions.
Keywords: Intracranial mass , tuberculoma , metastasis

Özet

Tüberküloz enfeksiyonu belirtileri olmaksızın kafa içi yer kaplayan oluşum saptandığında tüberkülom tanısı koymak çok zordur. Ayrıca tüberkülom genellikle tek odak şeklinde görülür. Az sayıda olgu bildiriminde çok odaklı olabildiği bildirilmiştir. Kafa içi tüberkülomların bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri ile görünümleri spesifik değildir. Antitüberküloz ilaçların gelişiminden sonra cerrahiye duyulan ihtiyaç azalmıştır. Bu sebeple tüberkülomların diğer kafa içi yer kaplayan lezyonların ayırıcı tanısında mutlaka göz önünde tutulması gerekir.
Bu olgu sunumunda kafa içi yer kaplayan lezyonlarla özellikle metastatik lezyonlar ile karıştırılabilen, tüberküloza ait belirgin bir semptomu olmayan, çok odaklı kafa içi tüberkülomları olan bir olguyu sunmak istedik.
Anahtar kelimeler: Kafa içi kitle , tüberküloma , metastaz
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.