Create Account
Forget Password

Authors

Gülay Bulut
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Mustafa Kösem
Sakarya Üniversitesi Tıp Fak...
Mehmet Deniz Bulut
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Remzi Erten
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...
Funda Çalışkan Şenköy
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp...

Who liked this


Ebru Akay
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hasta...
03.11.2015

Followers


No record

Cooccurrence of Adrenal Ectopy of the Epididymis and Cystic Dysplasia of the Rete Testis in a Case of Undescended Testis

Cooccurrence of Adrenal Ectopy of the Epididymis and Cystic Dysplasia of the Rete Testis
Articles > Pathology
Submitted : 15.09.2015
Accepted : 23.10.2015
Published: 03.11.2015

Abstract

Cystic dysplasia of the rete testis or testicular cystic dysplasia and ectopic adrenocortical tissues are rare pathologies in males. Cystic dysplasia of the rete testis is probably due to a developmental defect of the mesometanephric system during embryogenesis. Ectopic adrenocortical tissues are frequently encountered in the inguinal region incidentally during surgical procedures but they are also classically known to be located from diaphragm to pelvis. Incidence of ectopic adrenocortical tissue is significantly increased with undescended testis. This increase may be explained with the embryological events that take place during adrenal and gonadal development.
Our case was operated for undescended testis in a 21 years old male patient. Histological examination showed multiple, anastomosing, irregular cystic spaces of varying sizes and shapes in the rete testis and ectopic adrenal cortex in the epididymis.
Ectopic adrenal cortical tissue and cystic dysplasia are a benign lesion. Although routine search for this lesion is not indicated, it should be resected for histological analysis and differential diagnosis when it is found during a surgical procedure in this area.
Keywords: Cystic dysplasia , Ectopic adrenal cortex , Epididymis , Undescended testis

Özet

Rete testisin kistik displazisi veya testiküler kistik displazisi ve ektopik adrenokortikal doku erkeklerde nadir görülen patolojidir. Rete testisin kistik displazisi büyük olasılıkla embriyogenezisde mesonefrik sistemin gelişimsel defektidir. Ektopik adrenal dokular, cerrahi işlem esnasında inguinal bölgede sıklıkla insidental olarak rastlanılır. Ancak klasik olarak diyaframdan pelvise kadar olan lokalizasyonlarda görülür. İnmemiş testiste ektopik adrenal doku insidansında anlamlı artış olur. Bu artış adrenal ve gonadal gelişim esnasında gerçekleşen embriyolojik olaylar ile açıklanabilir.
Olgumuz inmemiş testis nedeniyle ameliyat edilen 21yaşında erkek hasta idi. Histolojik incelemede rete testiste çok sayıda, birbirleriyle anastomozlaşan, değişik şekil ve boyutta, düzensiz kistik boşluklar ile epididimde ektopik adrenal korteks görüldü.
Ektopik adrenal kortikal doku ve kistik displazi benign lezyonlardır. Bu lezyonlar rutin taramada görülmese de cerrahi işlem sırasında farkedildiğinde ayırıcı tanı ve histolojik analiz için rezeke edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Kistik displazi , Ektopik adrenal korteks , Epididim , İnmemiş testis
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.