Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


BARKIN ELDEM

Institute: PLEKSUS
Speciality: Göğüs Cerahisi

Education

 

§  2007 ~ 2012 Marmara University, Faculty of Medicine, Dept. of Thoracic Surgery (resident)

§  2009 ~ 2009 UniversitatsSpital Zürich, Departement Chirurgie Klinik für Thoraxchirurgie (observer)

§  2006 ~ 2007 Kocaeli, Gebze Merkez 1 No?lu Sağlık Ocağı (mandatory, government)

§  1999 ~ 2006 Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine

§  1993 ~ 1999 Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi (high school)

 

Languages

 

Turkish: 10 / 10 (native language)

English: 10 / 10  (since elementary school)

German: 1 / 10

 

IT Related knowledge

 

·         Knowledable on office applications

·         Can easily adapt to new software and hardware

·         Worked as a medical consultant in an IT firm

·         Social media management

·         e-learning development

 

Experience

 

§  2012 ~ 2013 Pleksus IT (medical consultant)

§  2007 ~ 2012 Marmara University, Faculty of Medicine, Dept. of Thoracic Surgery (resident)

§  2006 ~ 2007 Kocaeli, Gebze Merkez 1 No?lu Sağlık Ocağı (mandatory, government)

§  2003 ~ 2006 PCWORLD Turkey (writer)

§  2001 ~ 2003 Student's Scientific Research Club (international relations)

 

Book and Chapter traslations

 

§  Erişkin Göğüs Cerrahisi (David J. Sugarbaker) Bölüm 141: Robotik Cerrahi

§  Kardiyotorasik Cerrahide Komplikasyonlar: Sakınma ve Tedavi (Alex G. Little) Bölüm 15: göğüs duvarı ameliyatlarının komplikasyonları

 

Awards

 

§  Actelion ?Pulmoner Vasküler Hastalık Araştırma Ödülü 2010? (TÜSAD 32. Ulusal Kongresi)

§  Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Bildiri Ödülü (TTD 14. Yıllık Kongresi)

 

Attended Workshop & Seminars

 

§  Kasım 2007 ? Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu I (İstanbul)

§  Aralık 2008 ? Videotorakoskopi Kursu (İstanbul)

§  Nisan 2009 ? Toraks Travmaları ( TTD 12. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Temmuz 2009 ? International Workshop on the Minimally Invasive Repair of Pectus Deformities (İstanbul)

§  Mart 2010 ? Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu II (İstanbul)

§  Mayıs 2010 ? Solunum Sistemi Hastalıklarında Deneysel Hayvan Modelleri (İstanbul)

§  Temmuz 2010 ? Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanımı (İstanbul)

§  Kasım 2010 - Göğüs Cerrahisinde 1. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu (Kırıkkale)

§  Ocak 2010 ? Türk Toraks Derneği IX. Kış Okulu Göğüs Cerrahisi Eğitim Programı (Antalya)

§  Nisan 2011 ? Göğüs Cerrahisinde Uygulamalar ve Teknikler Kursu (Antalya)

§  Kasım 2011 ? Refreshment Course on Minimal Invasive Thoracic Surgery (İstanbul)

§  Ocak 2012 ? Türk Toraks Derneği XI. Kış Okulu Göğüs Cerrahisi Eğitim Programı (Antalya)

§  Nisan 2012 ? Akciğer Cerrahisinde Perioperatif Değerlendirme ve Komplikasyon Yönetimi (Antalya)

§  Mayıs 2012 ? Göğüs Cerrahisi Tekno Kursu (Antalya)

§  Haziran 2012 ? IV. International Chest Wall Interest Group Workshop on Chest Wall Diseases (İstanbul)

 

Scientific Publications and Presentations

 

§  Tekrarlayan pnömotoraks ve pektus ekskavatumlu hastada eş zamanlı videotorakoskopik kama rezeksiyon ve Nuss prosedürü. ? Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Nuss ve Abramson teknikleriyle pektus deformitesi düzeltilmesi ? Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Minimal invaziv pektus deformitesi onarımında Marmara tecrübesi - 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi (Bursa)

§  Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde Marmara deneyimi - Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Akciğer parankiminde malign periferik sinir kılıfı tümörü: Olgu sunumu - Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Minimal invaziv pektus deformitesi onarımında Marmara tecrübesi - Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Yeni tasarlanmış barla minimal invaziv pektus karinatum düzeltme ameliyatının erken dönem sonuçları ? 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (Aydın)

§  Minimal invaziv pektus ekskavatum deformitesi onarımında Marmara deneyimi ? 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (Aydın)

§  İpsilateral eşzamanlı sağ üst lob dev büllektomi ve alt lob bronkotomi ile karsinoid tümör rezeksiyonu ? 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (Aydın)

§  Paraneoplastik pemfigusun eşlik ettiği mediastinal Castleman Hastalığı?nda cerrahi ? 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (Aydın)

§  Metastatik akciğer nodüllerinde cerrahi ? 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (Aydın)

§  The Marmara experience on the minimally invasive repair of pectus deformities ? 19th ERS Annual Congress (Vienna, Austria)

§  Vertebral invazyonu olan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cerrahi tedavi - Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi (İstanbul)

§  Senkron beyin metastazlı küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cerrahi - Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi (İstanbul)

§  Torakotomi sonrası ne zaman oral alım başlanmalıdır? - Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi (İstanbul)

§  Kronik tromboemboli pulmoner hipertansiyonda cerrahi tedavi: Erken tecrübe ve ilk sonuçlar - Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi (İstanbul)

§   Building a pulmonary thromboendarterectomy program in Turkey: Early experience and preliminary results ? European Respiratory Society Annual Congress (Barcelona, Spain)

§  Malignant parenchymal mass mimicking infection ? 24th EACTS Annual Meeting (Geneva, Switzerland)

§  Post-embolik pulmoner hipertansiyonda cerrahi tedavi: Erken tecrübe ve ilk sonuçlar ? Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi (Antalya)

§  Our Nissen fundoplication results in gastroesophageal reflux disease patients with coughing and asthma like pulmonary symptoms - Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Chronic thromboembolic pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease - Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Lung lavage for the treatment of alveolar proteinosis: The Marmara experience - Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Minimal invaziv pektus ekskavatum onarımında Marmara deneyimi ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Minimal invaziv pektus karinatum onarımında Marmara deneyimi ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Akalazyada cerrahi teknik ve sonuçlar ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Gastroözofajiyal reflü: Göğüs cerrahisi kliniği tecrübesi ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Benign özofagus patolojilerinde serbest jejunum ve kolon replasmanı ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Olgu sunumu: Aynı seansta akciğer rezeksiyonu ve koroner arter baypas grefti ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Özofagus divertiküllerinde minimal invaziv cerrahi ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Myastenia gravisin cerrahi yaklaşımında değişiklikler ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Paraözofajiyal hernilerde cerrahi yaklaşım ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Pektus deformitelerinin açık cerrahisinde emilebilir kopolimer plak ile sternum stabilizasyonu tekniği ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tedavisinde pulmoner tromboendarterektomi ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  İnvazif aspergillozda Posakonazol ve cerrahi ? 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyonları Kongresi (Antalya)

§  Building a pulmonary endarterectomy program in Turkey: Preliminary results ? 19th European Conference on General Thoracic Surgery (Marseille, France)

§  Refractory invasive aspergillosis controlled with Posaconazole and pulmonary surgery in a patient with chronic granulomatous disease ? ESPID 29th Annual Meeting (Hague, Netherlands)

§  Stabilizing the sternum using an absorbable copolymer plate after open surgery for pectus deformities ? Multimedia Manual of Cardiothoracic Surgery

§  Bronkojenik Kist (Review) - Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı

§  Bronşektazi: Etyoloji ve Sınıflandırma - Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı

§  Quality of life of patients who have undergone the minimally invasive repair of pectus carinatum ? European Journal of Cardiothoracic Surgery

§  Surgical treatment of pulmonary hypertension related to chronic pulmonary thromboembolism: Marmara University experience ? Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11.Kongresi (Antalya)

§  Intrathoracic management of intravenous subclavian venous puncture ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Pektus deformitelerinin açık cerrahisinde emilebilir kopolimer plak ile sternum stabilizayon tekniği ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Pulmoner rezeksiyonları takiben şilotoraks komplikasyonu ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Minimal invaziv pektus ekskavatum onarımında Marmara deneyimi ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Minimal invaziv pektus karinatum onarımında Marmara deneyimi ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tedavisinde pulmoner endarterektominin yaşam kalitesine etkisi ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Epiteloid malign plevral mezotelyomada ekstraplevral pnomonektomi güncelliğini yitirdi mi, yoksa daha büyük randomize çalışmalara mı gereksinim var? ? Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi (Antalya)

§  Preoperative chemoradiation before esophagectomy decreases the number of dissected lymph nodes with no effect on long term survival - 20th European Conference on General Thoracic Surgery (Essen, Germany)

§  Absorbable copolymer plate for the stabilisation of sternum after open surgery for pectus deformities - 20th European Conference on General Thoracic Surgery (Essen, Germany)

§  Quality of life before and after pulmonary endarterectomy in chronic thromboembolic pulmonary hypertension - 20th European Conference on General Thoracic Surgery (Essen, Germany)

§  Stabilization of sternum using abssorbable copolymer plate in the open surgery for pectus deformities ? European Respiratory Society Annual Congress 2012 (Vienna, Austria)

§  Minimally invasive repair of pectus excavatum: A single institution experience - European Respiratory Society Annual Congress 2012 (Vienna, Austria)

§  Minimally invasive repair of pectus carinatum: A single institution experience - European Respiratory Society Annual Congress 2012 (Vienna, Austria)

§  Management of massive pulmonary hemorrhage following pulmonary endarterectomy ? The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (case report)

§  Extrapleural pneumonectomy in epiteloid malignant pleural mesothelioma: Is it obselete or is there a need for a larger randomized trial? - 11th International Conference of The International Mesothelioma Interest Group (Boston, USA)

§  Pulmoner endarterektomide mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi (İzmir)

§  Pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Institutional experience ? 26th EACTS Annual Meeting (Barcelona, Spain)

§  Pulmoner endarterektomide postoperatif sonuçları etkileyen faktörler: 50 vakanın analizi ? Uzmanlık Tezi (İstanbul, 2012)

§  Intratumoral perineural invasion is associated with poor survival in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus ? 13th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus 2012 (Venice, Italy)

 

Attended Congresses

 

§  Nisan 2000 - ÜBİAT Günleri IV. Ulusal Öğrenci Toplantısı (Bursa)

§  Mayıs 2000 - 16th International Medical Sciences Student Congress (İstanbul)

§  Mart 2001 - Leiden International Medical Students Congress (Leiden, Netherlands)

§  Mayıs 2001 - 17th International Medical Sciences Student Congress (İstanbul)

§  Mayıs 2003 - 18th International Medical Sciences Student Congress (İstanbul)

§  Mayıs 2003 ? 5th European Congress of the I.H.P.B.A. (İstanbul)

§  Nisan 2008 ? Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Şubat 2009 ? 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi (Bursa)

§  Nisan 2009 - Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Mayıs 2009 ? 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (Aydın)

§  Ekim 2009 ? V. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Akademisi (Antalya)

§  Mayıs 2010 ? Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi (İstanbul)

§  Ekim 2010 - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi (Antalya)

§  Nisan 2011 - Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Nisan 2011 ? VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (Antalya)

§  Mayıs 2011 ? Malignant Pleural Mesothelioma: A Changing Paradigm of Care (İstanbul)

§  Nisan 2012 ? Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi (Antalya)

§  Mayıs 2012 ? Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi (Antalya)

§  Ekim 2012 - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi (İzmir)

 

Hobbies

 

Scale modeling, geology, paleontology, close-up magic, medical history, WWII memorabilia, vivariums, photography, home cinema, amphibian care, electric guitar

There is not puslished article yet
Interested Areas: SURGICAL, Thoracic Surgery, Cardiovascular Surgery