e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Oğuzhan Fatih Ay [0000-0002-0726-3968]

Institute: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Speciality: General Surgery
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010-2016)
Bursa Orhangazi Toplum Sağlığ ı Merkezi (2016-2017)
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ( 2017- )
2 published article.
Interested Areas: SURGICAL, General Surgery

Who Liked


Who Follows