Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


Tamer Akça

Institute: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
                      Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
    Prof. Dr.
         13 Ocak 1966
             İstanbul

 • 1983 - 1989 GATA Askeri Tıp Fakültesi
 • 1995 - 1999 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi
 • 1999 - 2001 3ncü Komando Tugayı Seyyar Cerrahi Hastanesi Başhekimliği-Siirt
 • 2001 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Meme ve Endokrin Ünitesi Öğretim Üyesi
 • Kuru A., Taşkın B., Özcan N., Akça T. ?Ölmek? midir İncitici Olan, Yoksa ?Amansız Hastalıkla Giriştiği Savaşı Kaybeden Kurban? Olarak Nitelendirilmek mi?: Medyadaki Kanser ve Etiği. 2. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması İkincilik Ödülü. Ankara, 29 Nisan 2011
 • ? Kibarkaya EN, Dursun S. ?Obez Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı?. 3. Ulusal Tıbbi Etik Yarışması Üçüncülük Ödülü, Ankara, 23 Mayıs 2012
 • Türk Cerrahi Derneği
Editörlük:

          Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Editörü
          Breast Case Editörü

 • Bölüm Yazarlığı: Akça T. Cerrahi Tüp ve Drenlerin Uygulanması. Washington Cerrahi El Kitabı. Editörler: S. Aydın ve ark. S: 131 ? 141. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2002.
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T. Yara İyileşmesi ve Bakımı. Washington Cerrahi El Kitabı. Editörler: S. Aydın ve ark. S: 142 ? 154. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2002
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T. Özofagus. Washington Cerrahi El Kitabı. Editörler: S. Aydın ve ark. S: 189 ? 202. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2002
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T., Güllüoğlu B., Aydın S. Meme Polikliniklerine Başvuruya Neden Olan Yakınmalar ve Tanı Yöntemleri Nelerdir? Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. Editörler: S. Aydın, T. Akça. S: 1 ? 6. MEÜ Yayınları. Can Matbaacılık. Mersin, 2007
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T. Meme Tarama Programı Nedir ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Nasıl Yapılır? Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. Editörler: S. Aydın, T. Akça. S: 13 ? 20. MEÜ Yayınları. Can Matbaacılık. Mersin, 2007.
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T, ?Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri Nelerdir?? Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. Editörler: S. Aydın, T. Akça. S: 31 ? 36. MEÜ Yayınları. Can Matbaacılık. Mersin, 2007.
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T., Aydın S. Hastanın Tıbbi Öyküsünün (Anamnez) Alınması. Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene. Editörler: S. Aydın, T. Akça, T. Çolak. S: 31 ? 36. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2008.
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T. Meme ve Aksillanın Değerlendirilmesi. Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene. Editörler: S. Aydın, T. Akça, T. Çolak. S: 81 ? 92. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2008.
 • Bölüm Yazarlığı: Ögenler O., Akça T. Hekimlik Mesleğinde Etik Konular. Temel Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı. Editörler: E. Erdem, F. Otağ. S: 35 ? 41. MEÜ Yayınları. Can Matbaacılık. Mersin, 2011
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T., Aydın S. Mastektomiler. Tüm Yönleriyle Meme Kanseri. Editörler: S. Aydın, T. Akça, T. Çolak. S: 307 ? 318. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Adana, 2011.
 • Bölüm Yazarlığı: Kuru A, Taşkın B, Özcan N, Akça T. ?Ölmek? midir İncitici Olan, Yoksa ?Amansız Hastalıkla Giriştiği Savaşı Kaybeden Kurban? Olarak Nitelendirilmek mi? Medyadaki Kanser ve Etiği. Kanser ve Etik. Editör: Çobanoğlu N. S: 263 ? 282. İstanbul Tıp Kitabevi. İstanbul, 2011.
 • Çeviri Editörlüğü: Aydın S ve ark. Washington Cerrahi El Kitabı. Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2002
 • Kitap Editörlüğü: Aydın S., Akça T. Tanıdan Tedaviye Meme Kanseri Gerçeği: Sormaya Korktuğunuz Sorular ve Yanıtları. Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2007
 • Kitap Editörlüğü: Aydın S., Akça T. Çolak T. Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene. Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2008.
 • Kitap Editörlüğü: Aydın S., Akça T. Tüm Yönleriyle Meme Kanseri. Adana Nobel Tıp Kitabevi. 2011.
 • Kitap Yazarlığı: Aydın S., Akça T. 99 Sayfada Meme Kanseri. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Bölüm Yazarlığı: Akça T. Cerrahi Riskin Değerlendirilmesi İçin Sistemler. TCD Cerrahi Kitabı. Ed. Terzi C. 2012
1 published article.