e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

ABDULSELAM ÖZDEMİR

Institute: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Speciality: General Surgery
ÖZGEÇMİŞ 
Adı ve Soyadı: Abdulselam Özdemir 
Doğum Tarihi: Doğum Yeri: 
Akademik Unvanı: Araştırma Görevlisi 
Cep Telefonu: 
İş Adresi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tuşba/VAN 
E-postası: mamselam@gmail.com B.ildiği
 Yabancı Diller : İngilizce 
Aldığı Sertifikalar: Aile Hekimliğine Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı 
Katıldığı Kurslar: Laparaskopik Sutur Teknikleri Etkin Biyokimya Lab. T. Çalışma Yön. Açık Yara Yönetimi 
Uzmanlık Almakta Olduğu Alan: Genel Cerrahi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 
2008-2015 Doktora Genel Cerrahi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Görevler:
2015-2016 Pratisyen Hekim İpekyolu Toplum Sağlığı Merkezi 
2015-2015 Aile Hekimi İpekyolu 7 nolu ASM
 2016- Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniveristesi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Van) 
There is not published article yet
Interested Areas: SURGICAL, General Surgery, Thoracic Surgery, Pathology

Who Liked


Who Follows