e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Feza Otağ

Institute: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Speciality: Medical Microbiology
Ankara Doğumevi 1959,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1983,
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 1990,
1993-1998 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi ile 2000-2003 Mersin Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kan Merkezi tecrübeleri,
Mudanya Hükümet Tabipliği kurası ile mecburi hizmet, 2000 ve 2005 yıllarında dosya hezimetleri sürprizleri,
doçentlik olgunluğuna erişimim 2008,
En büyük hediyem kızım Doğacan'ı 1985' de kucağıma almam,
Fotoğraf dünyasında ve kedilerimle yaşamaya devam..

3 published article.
Interested Areas: BASIC MEDICAL SCIENCES, Medical Microbiology, Medical Education & Informatics, Medical History & Ethics

Who Liked


Selçuk Tunç
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
5 Mart 2014, 15:26

Zülküf Akdemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakü...
26 Nisan 2013, 22:34

Canan Çorabatır
Mersin Üniversitesi Tıbbi Mİkrobi...
10 Ocak 2013, 23:17

A. Kadir Atlı
TCDD
27 Aralık 2012, 13:29

Who Follows


Selçuk Tunç
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
16 Mart 2013, 23:18

Canan Çorabatır
Mersin Üniversitesi Tıbbi Mİkrobi...
10 Ocak 2013, 23:17

A. Kadir Atlı
TCDD
27 Aralık 2012, 13:29