e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Is it Possible for Patients to Mislead us in Proctology?

Submitted : 26.09.2014 Accepted : 30.09.2014 Published: 24.10.2014

Abstract

Sexual behaviour disorders are usually the underlying reason in cases of inserted foreign bodies from anus to rectum. Complications are often detected late due to patients? fear of exclusion. Patients usually try to remove these objects by themselves and increase the severity of injury. Initially wrong histories lead to wrong diagnoses. In this case report we present a case of inserted foreign body from anus to rectum that lead to injury. This patient was referred us from a different hospital by preliminary diagnosis of rectum tumor and it?s the challenging feature of our case.
History and physical examination is important for cases of foreign bodies in rectum.
Keywords: Foreign body , Glass , Rectum , Tumor

Özet

Anüsten rektuma itilen yabancı cisim olgularında altta yatan sebep genellikle seksüel davranış bozukluklarıdır. Hastaların çevrelerinden dışlanma korkuları nedeniyle olası komplikasyonlar çoğu kez geç fark edilir. Hastalar genellikle bu cisimleri kendileri çıkartmaya çalışır ve yaralanmanın ciddiyetini arttırırlar. Bu hastaların sağlık merkezlerine başvuruları esnasında verdikleri yanlış anamnez, doktorları farklı tanılara yönlendirebilir.
Biz de bu yazımızda rektumda yaralanmaya neden olan bir yabancı cisim olgusunu sunduk. Olgumuzun ilgi çekici özelliği, hastanın başka bir hastaneden rektum tümörü ön tanısıyla gönderilmesidir.
Rektumda yabancı cisim olgularında anamnez ve fizik muayene büyük önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Yabancı cisim , Bardak , Rektum , Tümör

Who liked this


No Record

Followers


No record