e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma

Submitted : 11.07.2013 Accepted : 12.07.2013 Published: 06.08.2013

Abstract

Foreign body aspiration in childhood is one of important causes of accidental deaths. In children who are under three years and male, it occures more frequently. Sudden onset of cough, wheezing, and decreased unilateral respiratory sounds are the most common symptoms of foreign body aspiration. Tracheobronchial foreign body aspiration, which obstructs the trachea near-completely, causes fatal acute respiratory failure. However, foreign bodies on lower level of tracheobronchial tree, cause respiratory problems because of disrupted ventilation in distal of the obstructed level, and then infection may occure.This case followed as asthma for 1 year that is presented as an interesting case of foreign body aspiration
Keywords: Tracheobronchial foreign body , Bronchoscopy , Asthma

Özet

Yabancı cisim aspirasyonları, çocukluk çağında kaza ile ölümlerin önemli nedenlerindendir. Üç yaş altında ve erkek çocuklarda sık rastlanır. Ani başlayan öksürük, hırıltı (wheezing) ve tek taraflı azalmış solunum sesleri yabancı cisim aspirasyonlarında en sık görülen bulgulardır. Trakeobronkial yabancı cisim aspirasyonu, trakea seviyesinde tama yakın tıkanıklık meydana getirdiğinde ölümcül akut solunum yetmezliğine neden olur. Buna karşın trakeobronkial ağacın daha aşağı seviyelerine ilerleyebilen yabancı cisimler tıkadığı bölgenin distalinde havalanmanın bozulmasına ve enfeksiyona zemin hazırlayıcı etkisine bağlı olarak solunum sistemi problemlerine neden olmaktadır. Hastamız, başka bir merkezde astım teşhisi almış ve bir yıl astım tedavisi görmüştür. Ancak, bir yıl sonra bizim merkezimizde yapılan ileri tetkiklerde, trakeada yabancı cisim görülmüş ve hastanın astım olmadığı anlaşılmıştır. Klinik tedaviye tam olarak yanıt vermeyen akciğer enfeksiyonlarında yabancı cisim aspirasyonu akılda tutulmalıdır. Bu neden ile bu ilginç olgu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Trakeobronkial yabancı cisim , Bronkoskopi , Astım

Who liked this


No Record

Followers


No record