e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

Blood and the preparation of the blood products

Submitted : 10.01.2013 Accepted : 10.01.2013 Published: 10.01.2013

Dr. Feza Otağ'ın "Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması" hakkında hazırladığı eğitim materyali

Kan ürünleri denilince kandan hazırlanan tüm terapötik materyaller yani hem kan komponentleri hem de plazma fraksinasyon ürünleri akla gelir.

Günümüzde transfüzyon tedavisinde amaç eksilen kısmın yerine konması şeklindedir. Bu nedenle artık tam kan transfüzyonu terkedilmiştir. Bir ünite torba kanın santrifüj gücüyle seviyelendirilerek hücre içeren (eritrosit ve trombosit süspansiyonları) ve içermeyen (taze plazma) bölümlere ayrıştırılması ve yeni torbalarda saklanması ile birden fazla sayıda hastayı tedavi edebilecek farklı özellikteki komponentler elde edilebilir. Modern transfüzyon prensiplerinden biri olan kan bileşeni kullanımı aynı zamanda istenmeyen yan etkilerin azaltılmasını ve transfüzyonun amacına ulaşmasını da sağlar.

Tek kaynağı insan olan kanın yerine geçebilecek başka bir tedavi aracı henüz bulunamamıştır. 1930 yılında Nobel Tıp ödülüne layık görülen anatomist Karl Landsteiner?ın 1901 de ABO ve ardından Rh gruplama sistemini bulması transfüzyon tıbbının en önemli kilometre taşı olmuştur. Kanın torbada uzun süreli saklanmasını sağlayan antikoagülan maddenin bulunması, 1960?lı yıllardan itibaren kanın plastik torbalarda saklanabilmesi diğer çok önemli adımlardır.

Güvenli kanın toplanması, toplanan kanlara gerekli laboratuvar işlemlerinin yapılması, kanın saklanması ve hastanelere ulaştırılması kan bankacılığı hizmetleridir.

Sunum

Who liked this


keziban yüksel
özel
19.05.2018

Serdar Efe
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
11.01.2018

Selçuk Tunç
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
20.04.2014

A. Kadir Atlı
TCDD
15.01.2013

Serap Erel
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve...
11.01.2013

özdal ersoy
acibadem üniversitesi-iç hastalık...
11.01.2013

Aylin Gökduman
Pleksus A.Ş
10.01.2013

Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
10.01.2013

Followers


keziban yüksel
özel
19.05.2018

Selçuk Tunç
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
20.04.2014

özdal ersoy
acibadem üniversitesi-iç hastalık...
11.01.2013

Aylin Gökduman
Pleksus A.Ş
10.01.2013

Causa Pedia
Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş
10.01.2013