e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi
e-ISSN: 2147-2181
CausaPedia - Hakemli Olgu Dergisi

A Case of Digoxin Toxicity with Hypokalemia

Submitted : 15.03.2023 Accepted : 03.11.2023 Published: 14.11.2023

Abstract

Digoxin is an antiarrhythmic drug that has long been preferred as a treatment modality in patients with heart failure and atrial fibrillation. Hypokalemia and renal failure may increase the serum digoxin levels with several physiological mechanisms. In this case we report an elderly female patient who presented to the emergency department with symptoms of weakness and anorexia. The patient was diagnosed with digoxin toxicity and hypokalemia and renal failure was likely the contributing factors for toxicity. The patient received intravenous potassium replacement and symptoms resolved rapidly. This case focuses on the effects of chronic diseases on serum digoxin levels in patients receiving digoxin therapy and the importance of regular monitoring of serum potassium levels.
Keywords: Digoxin , arrhythmia , toxicology , hypokalemia

Özet

Digoksin, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonu olan hastalarda uzun süredir tedavi yöntemi olarak tercih edilen bir antiaritmik ilaçtır. Hipokalemi ve böbrek yetmezliği, çeşitli fizyolojik mekanizmalarla serum digoksin düzeylerini artırabilir. Bu vakada, acil servise halsizlik ve iştahsızlık yakınmaları ile başvuran yaşlı bir kadın hastayı sunuyoruz. Hastaya digoksin intoksikasyonu tanısı kondu ve hastamızda hipokalemi ve böbrek yetmezliği varlığı toksisiteye katkıda bulunan nedenler olarak değerlendirildi. Hastaya intravenöz potasyum replasmanı verildi ve hastanın semptomları hızla düzeldi. Bu olgu, digoksin tedavisi alan hastalarda kronik hastalıkların serum digoksin seviyelerine etkisi ve serum potasyum seviyelerinin düzenli olarak izlenmesinin önemine odaklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Digoksin , aritmi , toksikoloji , hipokalemi

Who liked this


No Record

Followers


No record